bg
Merkliste Icon 0

Lebosol®-Сяра 800 СК

отбележете PDF

Продукт

Елементарна сяра, течна


Хранително вещество:
56 % Сяра (S) 800 гр/л


Плътност: 1,43


рН-стойност: 6,0 - 8,0


Цвят: светложълт


Съхранение

Нашите продукти са изследвани на температури от  -10 °C до +45 °C и безпроблемно могат да се съхраняват при тези температури. Кристалите, които може да се образуват от студа, се разтварят при по-висока температура. За оптимално съхранение на нашите продукти препоръчваме да се пазят от замръзване и съхраняват от +5 °C и нагоре. 

Смесимост

Lebosol®-Сяра 800 СК се смесва с общоприетите препарати за растителна защита. Понеже не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими, за всеки случай е необходима смесителна проба с малки количества от предвидените за пръскането продукти. Да не се смесва с минерално масло. При смесване с листни торове и препарати за растителна защита, резервоара на пръскачката да се напълни 2/3 с вода и продуктите да се добавят поотделно. Lebosol®-Сяра 800 СК да се прибавя като последен компонент при постоянно разбъркване.

Активно вещество на продукта

Сярата е слабо налична в киселинни почви, леки или песачливи почви, при бедно съдържание на хумус, при лошо проветрени почви.

Недостигът на сяра се изразява чрез сиви/жълти жилки на по-младите листа, намален растеж, бледожълти цветове, забавено узряване и намалено маслено съдържание при маслодайните култури.

Препоръки за употреба

Култура Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
При всички култури Saatgutbeizung mit Nährstoffen für eine verbesserte Jugendentwicklung und Vitalität 0,2 - 0,4 l/dt Lebosol®-Сяра 800 СК към третирането на посевния материал
При всички култури предотвратява/преодолява недостига на сяра 0,300 - 1 л/дка Lebosol®-Сяра 800 СК (при листно торене в най-малко 30 л вода. При пръскане с ръчна/гръбна пръскачка 0,2 - 1 %-ен разтвор) при необходимост
При всички култури Zur Schwefelversorgung, Ertrag, Robustheit, N-Effizienz, schwefelinduzierte Resistenz, Photosyntheseleistung 2 - 10 l/ha Lebosol®-Сяра 800 СК (Bei Blattdüngung in mindestens 300 l Wasser. Bei Applikation mit Rücksenspritze 0,2 - 1%ig.) при необходимост
Житни култури съдържание на протеин и качество на зърното, добив, усвояване на азот 1 - 2 пъти 0,300 л/дка Lebosol®-Сяра 800 СК от изкласяване
Житни култури Proteingehalt und Kornqualität, N-Effizienz, Winterhärte 2 - 3 mal 3 - 5 l/ha Lebosol®-Сяра 800 СК от 3-ти лист
Житни култури добив, усвояване на азот, подобрява имунитета срещу болести 1 - 2 пъти 0,300 - 0,500 л/дка Lebosol®-Сяра 800 СК от братене
Пасища и ливади добив, усвояване на азот, жизненост 2 - 5 пъти 0,300 - 0,500 л/дка Lebosol®-Сяра 800 СК по време на вегетационния период
Пасища и ливади Ertrag, N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität, Winterhärte 2 - 4 mal 3 - 5 l/ha Lebosol®-Сяра 800 СК по време на вегетационния период
Пасища и ливади устойчивост срещу болести 0,300 - 0,500 л/дка Lebosol®-Сяра 800 СК през есента след последната резитба
Картофи Photosyntheseleistung, Vitalisierung, Blattqualität 2 - 4 mal 3 - 5 l/ha Lebosol®-Сяра 800 СК от 6-ти лист
Картофи добив, усвояване на азот, жизненост, устойчивост 1 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка Lebosol®-Сяра 800 СК от началото на оформяне на реда
Бобови култури добив, съдържание на протеин 1 - 2 пъти 0,300 - 0,500 л/дка Lebosol®-Сяра 800 СК от 6-ти лист
Бобови култури Kornqualität, Proteingehalt, N-Effizienz 1 - 2 mal 3 - 5 l/ha Lebosol®-Сяра 800 СК от 6-ти лист
Царевица добив, жизненост, микроелементи 1 - 2 пъти 0,300 - 0,500 л/дка Lebosol®-Сяра 800 СК от 4-ти лист
Царевица Kornqualität, Proteingehalt, N-Effizienz 1 - 2 mal 3 - 5 l/ha Lebosol®-Сяра 800 СК от 4-ти лист
Рапица цъфтеж, добив, маслено съдържание 1 - 2 пъти 0,500 - 1 л/дка Lebosol®-Сяра 800 СК между 6-ти лист и начало на цъфтеж
Рапица N-Effizienz, Ölgehalt, Blattqualität, Winterhärte 2 - 3 mal 5 - 10 l/ha Lebosol®-Сяра 800 СК от 4-ти лист
Слънчоглед N-Effizienz, Ölgehalt, Blattqualität 1 - 2 mal 3 - 5 l/ha Lebosol®-Сяра 800 СК от 4-ти лист
Захарно цвекло качество на листото, усвояване на азот, подобрява устойчивостта срещу болести 2 - 3 mal 5 - 10 l/ha Lebosol®-Сяра 800 СК от 6-ти лист
Захарно цвекло качество на листото, усвояване на азот, подобрява устойчивостта срещу болести 1 - 2 пъти 0,300 - 0,500 л/дка Lebosol®-Сяра 800 СК от 6-ти лист
Ягоди качество на листото и плода, подобрява устойчивостта срещу болести 1 - 3 mal 2 - 4 l/ha Lebosol®-Сяра 800 СК от зелена пъпка
Семкови плодове качество на листото и плода, подобрява устойчивостта срещу болести 1 - 3 пъти 0,200 - 0,400 л/дка Lebosol®-Сяра 800 СК след цъфтеж до юнското окапване на плодовете
Семкови плодове качество на листото и плода, подобрява устойчивостта срещу болести 1 - 3 mal 2 - 4 l/ha Lebosol®-Сяра 800 СК Rote Knospe
Костилкови плодове качество на листото и плода, подобрява устойчивостта срещу болести 1 - 3 mal 2 - 4 l/ha Lebosol®-Сяра 800 СК от завръз на плодове
Храстовидни плодове качество на листото и плода, подобрява устойчивостта срещу болести 1 - 3 mal 2 - 4 l/ha Lebosol®-Сяра 800 СК Beginn Triebwachstum
Десертно грозде качество на листото и плода, подобрява устойчивостта срещу болести 3 - 6 пъти 0,300 - 0,400 л/дка Lebosol®-Сяра 800 СК от 3-ти лист до затваряне на чепката
Десертно грозде качество на листото и плода, подобрява устойчивостта срещу болести 3 - 6 mal 3 - 4 l/ha Lebosol®-Сяра 800 СК Ab Vergrößern der Gescheine
Винено грозде качество на листото и плода, подобрява устойчивостта срещу болести 3 - 6 пъти 0,300 - 0,400 л/дка Lebosol®-Сяра 800 СК от 3-ти лист до затваряне на чепката
Винено грозде качество на листото и плода, подобрява устойчивостта срещу болести 3 - 6 mal 3 - 4 l/ha Lebosol®-Сяра 800 СК Ab Vergrößern der Gescheine
Зеленчуци N-Effizienz, Ölgehalt, Blattqualität, innere Qualität 2 - 5 mal 3 - 5 l/ha Lebosol®-Сяра 800 СК при достатъчно развита листна маса
Зеленчуци фотосинтеза, вътрешно качество, възстановяване, имунитет 1 - 4 пъти 0,300 - 0,600 л/дка Lebosol®-Сяра 800 СК при достатъчно развита листна маса
Цитрусови култури качество на листото и плода, подобрява устойчивостта срещу болести 1 - 3 mal 2 - 4 l/ha Lebosol®-Сяра 800 СК Ab weiße Knospe
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки фотосинтеза, вътрешно качество, възстановяване, имунитет 1 - 3 пъти 0,300 - 0,400 л/дка Lebosol®-Сяра 800 СК при достатъчно развита листна маса
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки N-Effizienz, Ölgehalt, Blattqualität, innere Qualität 2 - 5 mal 3 - 5 l/ha Lebosol®-Сяра 800 СК при достатъчно развита листна маса
Хмел фотосинтеза, вътрешно качество, възстановяване, имунитет 2 - 5 mal 3 - 5 l/ha Lebosol®-Сяра 800 СК 0,5 m Wuchshöhe bis Ernte
Хмел фотосинтеза, вътрешно качество, възстановяване, имунитет 3 - 5 пъти 0,400 - 0,600 л/дка Lebosol®-Сяра 800 СК от 0,5 м височина на растението до начало на цъфтеж
Тютюн Blattqualität, Vitalität, Photosyntheseleistung 1 - 2 mal 3 - 5 l/ha Lebosol®-Сяра 800 СК от 4-ти лист
Разсадник Photosyntheseleistung, Vitalisierung, Winterhärte 1 - 3 mal 2 - 5 l/ha Lebosol®-Сяра 800 СК при необходимост
Коледни дръвчета усвояване на азот, фотосинтеза, жизненост, имунитет, студоустойчивост 2 - 4 пъти 0,200 - 0,400 л/дка Lebosol®-Сяра 800 СК от разлистване
Коледни дръвчета Photosyntheseleistung, Vitalisierung, Winterhärte 2 - 3 mal 3 - 5 l/ha Lebosol®-Сяра 800 СК от разлистване
Декоративни растения Blattqualität, Vitalität 1 - 3 mal 2 - 3 l/ha Lebosol®-Сяра 800 СК при необходимост
Тревни настилки Photosyntheseleistung, Vitalisierung, Winterhärte 2 - 5 mal 3 - 5 l/ha Lebosol®-Сяра 800 СК по време на вегетационния период
Тревни настилки усвояване на азот, фотосинтеза, жизненост, имунитет, студоустойчивост 2 - 5 пъти 0,300 - 0,500 л/дка Lebosol®-Сяра 800 СК по време на вегетационния период
Nüsse качество на листото и плода, подобрява устойчивостта срещу болести 1 - 3 mal 2 - 4 l/ha Lebosol®-Сяра 800 СК от завръз на плодове
Baumwolle Vitalisierung, Blattqualität, Winterhärte 2 - 3 mal 3 - 5 l/ha Lebosol®-Сяра 800 СК от 4-ти лист
Reis Kornqualität, N-Effizienz, Blattqualität 2 - 3 mal 3 - 5 l/ha Lebosol®-Сяра 800 СК от 3-ти лист