bg
Merkliste Icon 0

Lebosol®-Тотал Кер

отбележете PDF

Продукт

Органично-минерален NPK-Тор 9-1-2


Хранително вещество:
9,4 % общ азот (N) 120 g/l ,
0,9 % обш фосфат (P2O5) 10 g/l ,
2,7 % общ калиев оксид (K2O) 35 g/l

допълнително съдържа: 0,05 % водоразтворим бор като бор етаноламин (1 g/l B); 0,3 % водоразтворима мед като меден нитрат (4 g/l Cu); 1,5 % водоразтворим манган като манганов нитрат (20 g/l Mn); 0,5 % водоразтворим цинк като цинков нитрат (6 g/l Zn); 1,7 % водоразтворим магнезий (20 g/l MgO); 11,6 % органична субстанция


Плътност: 1,26


рН-стойност: 2,7


Цвят: синьо-зелен


Съхранение

при температура от +5 °C до +35 °C

Смесимост

Lebosol®-Тотал Кер се смесва с общоприетите препарати за растителна защита. Понеже не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими, за всеки случай е необходима смесителна проба с малки количества от предвидените за пръскане продукти. Смесването с минерални масла и медни препарати изисква проверка на поносимостта. При смесване с листни торове и препарати за растителна защита да се напълни 2/3 с вода и продуктите да се добавят по отделно. Lebosol®-Тотал Кер винаги да се прибавя последен.

Активно вещество на продукта

Пакет „Без грижи“: антистресово действие чрез Аминозол® и подхранване на растенията чрез хранителни вещества.

Препоръки за употреба

Култура Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
При всички култури за преодоляване на периодите с лоши условия за растеж 0,400 - 0,600 л/дка Lebosol®-Тотал Кер (при ръчно пръскане с 0,5 %-ен разтвор) при стрес на насажденията
При всички култури третиране на посевния материал с хранителни вещества за по-добро начално развитие 2 - 4 л/тон Lebosol®-Тотал Кер към третирането на посевния материал
Житни култури за преодоляване на периодите с лоши условия за растеж 0,400 - 0,600 л/дка Lebosol®-Тотал Кер през пролетта от начало на вегетация
При всички култури добив, подобрява ефективността и поносимостта на пръсканията с хербициди след поникване, жизненост 0,300 - 0,600 л/дка Lebosol®-Тотал Кер към хербицидите след поникване, при екстремни метеорологични условия
Житни култури третиране на посевния материал с хранителни вещества за по-добро начално развитие 3 - 4 л/тон Lebosol®-Тотал Кер към третирането на посевния материал
Картофи по-бързо възстановяване на листата на ранните картофи след сваляне на фолиото 0,300 - 0,500 л/дка Lebosol®-Тотал Кер към първото мероприятие по растителна защита, след сваляне на фолиото
Зелеви, листни и лукови зеленчуци за преодоляване на периодите с лоши условия за растеж 0,400 - 0,600 л/дка Lebosol®-Тотал Кер при стрес на насажденията
Кореноплодни и клубеноплодни зеленчуци за преодоляване на периодите с лоши условия за растеж 0,400 - 0,600 л/дка Lebosol®-Тотал Кер при стрес на насажденията
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки за преодоляване на периодите с лоши условия за растеж 0,400 - 0,600 л/дка Lebosol®-Тотал Кер при стрес на насажденията
Тревни настилки за преодоляване на периодите с лоши условия за растеж 2 - 5 пъти 0,400 - 0,600 л/дка Lebosol®-Тотал Кер по време на вегетационния период