bg
Merkliste Icon 0

Lebosol®-Цинк 700 СК

отбележете PDF

Продукт

ЕO-ТOP
Суспензия на цинков тор


Хранително вещество:
40 % общ цинк (Zn) като цинков оксид 700 гр/л


Плътност: 1,75


рН-стойност: 8,0 - 9,0


Цвят: бежов


Съхранение

Нашите продукти са изследвани на температури от  -10 °C до +45 °C и безпроблемно могат да се съхраняват при тези температури. Кристалите, които може да се образуват от студа, се разтварят при по-висока температура. За оптимално съхранение на нашите продукти препоръчваме да се пазят от замръзване и съхраняват от +5 °C и нагоре. 

Смесимост

Lebosol®-Цинк 700 СК се смесва с общоприетите препарати за растителна защита. Понеже не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими, за всеки случай е необходима смесителна проба с малки количества от предвидените за пръскането продукти. При смесване с листни торове и препарати за растителна защита резервоара на пръскачката да се напълни 2/3 с вода и продуктите да се добавят поотделно. Lebosol®-Цинк 700 СК да се прибавя като последен компонент.

Активно вещество на продукта

Цинкът е слабо наличен при хумусни почви,при висока pH-стойност,при високо съдържание на фосфор и при студ и влага.

Недостигът на цинк се изразява чрез хлоротични ивици,оранжево оцветяване, забавен растеж и малки листа.

Препоръки за употреба

Култура Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
При всички култури Saatgutbeizung mit Nährstoffen für eine verbesserte Jugendentwicklung und Vitalität 0,05 - 0,2 l/dt Lebosol®-Цинк 700 СК Zur Saatgut-/ Pflanzgutbeizung
При всички култури за снабдяване с цинк 0,025 - 0,100 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК (при листно торене в най-малко 20 л вода. При ръчно пръскане 0,25 %-ен разтвор.) при необходимост
При всички култури Zur Zinkversorgung, Phytohormonhaushalt, Blütenqualität, Befruchtung, Ertrag, Energiehaushalt, Photosyntheseleistung, Reduktion Strahlungsstress (Antioxidans) Mehrere Anwendungen mit 0,25 - 2 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК (in mindestens 200 l Wasser. Bei Applikation mit Rückenspritze 0,25%ig) при необходимост
Житни култури добив, усвояване на азот, устойчивост при презимуване 0,050 - 0,100 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК (препотъка за есенно-житни култури) през есента от 3-ти лист
Житни култури добив, усвояване на азот, качество, устойчивост на стрес 0,050 - 0,100 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК (препоръка за есенно-житни култури) през пролетта от начало на вегетация
Житни култури братене, добив, усвояване на азот, устойчивост 2 пъти 0,050 - 0,100 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК (препоръка за пролетни житни култури) от 3-ти лист
Житни култури N-Effizienz, Blütenqualität, Befruchtung, Stresstoleranz, Vitalität 1 - 3 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК от 3-ти лист
Пасища и ливади N-Effizienz, Vitalität, Stresstoleranz 2 - 5 mal 0.5 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК по време на вегетационния период
Картофи качество на листото, добив, фотосинтеза, устойчивост на стрес 0,100 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК от 4-ти лист
Картофи N-Effizienz, schnelle Jugendentwicklung, Schalenqualität, Stresstoleranz 2 - 4 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК от началото на оформяне на реда
Бобови култури начално развитие, качество на листото, устойчивост на стрес 1 - 2 пъти 0,050 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК от 6-ти лист
Бобови култури N-Effizienz, Blütenqualität, Befruchtung, Stresstoleranz, Vitalität 2 - 3 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК от 6-ти лист
Царевица добив на зърно, качество 0,100 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК от 4-ти лист
Царевица N-Effizienz, Blütenqualität, Befruchtung, Stresstoleranz, Vitalität 1 - 2 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК от 4-ти лист
Рапица N-Effizienz, Blütenqualität, Befruchtung, Stresstoleranz, Vitalität 2 - 3 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК от 4-ти лист
Слънчоглед добив, устойчивост на стрес, резистентност 0,050 - 0,100 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК от 4-ти лист
Слънчоглед N-Effizienz, Blütenqualität, Befruchtung, Stresstoleranz, Vitalität 1 - 2 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК от 4-ти лист
Захарно цвекло N-Effizienz, Vitalität, Stresstoleranz 1 - 3 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК от 6-ти лист
Ягоди Blütenqualität, Calciumtransport, Vitaminbildung, Fruchtansatz, Fruchtqualität 2 - 4 mal 0,25 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК от зелена пъпка
Ягоди залагане на цветни пъпки, качество на цвета, устойчивост при презимуване 0,100 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК през есента при засаждане
Ягоди качествен цъфтеж, транспорт на калций, завръз на плодове, качество на плода 2 пъти 0,025 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК зелена пъпка до прецъфтяване
Семкови плодове Blütenqualität, Calciumtransport, Vitaminbildung, Fruchtansatz, Fruchtqualität 2 - 4 mal 0,25 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК Rote Knospe
Семкови плодове качество на цветните пъпки, транспорт на калций, качество на обвивката 2 пъти 0,025 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК завръз на плодове до беритба
Семкови плодове качествен цъфтеж, транспорт на калций, завръз на плодове, качество на плода 2 пъти 0,025 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК от червена пъпка до прецъфтяване
Костилкови плодове Blütenqualität, Calciumtransport, Vitaminbildung, Fruchtansatz, Fruchtqualität 2 - 4 mal 0,25 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК от завръз на плодове
Костилкови плодове качество на цветните пъпки, транспорт на калций, качество на обвивката 2 пъти 0,025 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК след цъфтеж до беритба
Храстовидни плодове качествен цъфтеж, транспорт на калций, завръз на плодове, качество на плода 2 пъти 0,025 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК от начало на развитие на леторасти до цъфтеж
Храстовидни плодове Blütenqualität, Calciumtransport, Vitaminbildung, Fruchtansatz, Fruchtqualität 2 - 4 mal 0,25 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК Beginn Triebwachstum
Десертно грозде Blütenqualität, Calciumtransport, Fruchtansatz, Fruchtqualität, gleichmäßige Reife 2 - 4 mal 0,25 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК видими леторасти
Десертно грозде качествен цъфтеж, транспорт на калций, завръз на плодове, качество на плода 2 пъти 0,025 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК от уголемяване на разклоненията до начало на цъфтеж
Овошки качествен цъфтеж, възстановяване, натрупване на хранителни резерви, студоустойчивост 2 пъти 0,050 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК след беритба
Винено грозде Blütenqualität, Calciumtransport, Fruchtansatz, Fruchtqualität, gleichmäßige Reife 2 - 4 mal 0,25 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК видими леторасти
Винено грозде качествен цъфтеж, транспорт на калций, завръз на плодове, качество на плода 2 пъти 0,025 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК от уголемяване на разклоненията до начало на цъфтеж
Плодни зеленчуци качествен цъфтеж, транспорт на калций, завръз на плодове, качество на плода 2 - 3 пъти 0,050 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК от първи видими цветни пъпки
Зелеви, листни и лукови зеленчуци транспорт на калций, вътрешно качество, образуване на витамини 1 - 3 пъти 0,050 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК при достатъчно развита листна маса
Аспержи транспорт на калций, вътрешно качество, образуване на витамини 2 - 3 пъти 0,050 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК при достатъчно развита листна маса
Кореноплодни и клубеноплодни зеленчуци транспорт на калций, вътрешно качество, образуване на витамини 1 - 3 пъти 0,050 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК при достатъчно развита листна маса
Зеленчуци N-Effizienz, Blütenqualität, Fruchtansatz, Fruchtqualität, Calciumtransport, innere Qualität, Vitaminbildung 2 - 4 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК при достатъчно развита листна маса
Цитрусови култури Blütenqualität, Calciumtransport, Vitaminbildung, Fruchtansatz, Fruchtqualität 2 - 4 mal 0,25 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК Ab weißer Knospe bis Ernte
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки качествен цъфтеж, транспорт на калций, завръз на плодове, качество на плода 2 - 3 пъти 0,050 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК от първи видими цветни пъпки
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки N-Effizienz, Blütenqualität, Fruchtansatz, Fruchtqualität, Calciumtransport, innere Qualität 2 - 4 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК при достатъчно развита листна маса
Хмел N-Effizienz, Blütenqualität, Fruchtansatz 1 - 4 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК 0,5 m Wuchshöhe bis Ernte
Хмел развитие на пъпки и леторасти, качество 3 - 5 пъти 0,030 - 0,050 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК от 0,5 м височина на растението до начало на цъфтеж
Тютюн N-Effizienz, Vitalität, Stresstoleranz 1 - 3 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК от 4-ти лист
Разсадник N-Effizienz, Vitalität, Stresstoleranz 2 - 3 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК при необходимост
Коледни дръвчета N-Effizienz, Vitalität, Stresstoleranz 2 - 3 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК от разлистване
Декоративни растения качествен цъфтеж, транспорт на калций, завръз на плодове 2 пъти 0,025 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК при достатъчно развита листна маса
Декоративни растения Blatt- und Blütenqualität, N-Effizienz, Stresstoleranz, Vitalität 2 mal 0,5 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК при достатъчно развита листна маса
Тревни настилки N-Effizienz, Vitalität, Stresstoleranz 2 - 5 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК по време на вегетационния период
Nüsse Blütenqualität, Calciumtransport, Vitaminbildung, Fruchtansatz, Fruchtqualität 2 - 5 mal 0,25 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК Knospenschwellen
Baumwolle Blütenqualität, Calciumtransport, Fruchtansatz, Qualität, Winterhärte 2 - 3 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК от разлистване
Reis N-Effizienz, Blütenqualität, Befruchtung, Stresstoleranz, Vitalität 1 - 3 mal 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Цинк 700 СК от 3-ти лист