bg
Merkliste Icon 0

Lebosol®-Лимонена киселина 

отбележете PDF

Продукт


Хранително вещество:
50 % лимонена киселина /течна


Плътност: 1,22


рН-стойност: 1,4


Цвят: безцветен


Съхранение

при температура не по-ниска от 4 °C

Смесимост

Lebosol®-Лимонена киселина се смесва с общоприетите препарати за растителна защита.

Lebosol®-Лимонена киселина – винаги да се добавя като първи компонент в резервоара.

Активно вещество на продукта

Lebosol®-Лимонена- намаля pH стойностите на буферите на водата за пръскане. pН-стойността  е мярка за измерване на киселинния или основния характер на водния разтвор. Стойността на рН се измерва в скалата за стойностите от pH 1 (киселинна) до рН 14 (алкална).  pH=7 – основна среда (неутрален разтвор). Оптималните pH-показатели на водата за пръскане на ПРЗ са между 4,5 и 6.
Проблеми възникват в процеса на алкалната хидролиза на високите рН-показатели във водата за пръскане. 

Препоръки за употреба

Култура Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
При всички култури предотвратява алкалната хидролиза Lebosol®-Лимонена киселина  (0,02%-тен разтвор, съответства на 20 мл Lebosol®-Лимонена киселина/100 литра вода за пръскане - Lebosol®-Лимонена киселина винаги да се добавя като първи компонент в резервоара.) при необходимост
При всички култури почистване на маркучите за капково напояване Lebosol®-Лимонена киселина  (100 мл/1 л вода, оставете да подейства - Lebosol®-Лимонена киселина винаги да се добавя като първи компонент в резервоара.) при необходимост
При всички култури намаля рН-стойността на водата за пръскане Lebosol®-Лимонена киселина  (0,02%-тен разтвор, съответства на 20 мл Lebosol®-Лимонена киселина/100 литра вода за пръскане - Lebosol®-Лимонена киселина винаги да се добавя като първи компонент в резервоара.) при необходимост
Декоративни растения отстранява варовикови петна от листата Lebosol®-Лимонена киселина  (0,5 %-тен разтовор, съответства на 500 мл/100 л вода за пръскане - оставете да действа 30 минути и след това отмийте с вода + намокрител) при необходимост