Skip to the navigation Skip to the content
Kleine, zweiblättrige Pflanze mit Tropfen am Blatt
Farbiger Kreis, gold
Swing

Желязо и Манган са жизненоважни микроелементи за всички растения и имат решаващо значение за растежа и добива на културата.
Между Желязо и Манган има тесни взаимодействия в метаболизма на растенията, които не се изразяват само в регулиране на степените на окисление на Желязо в зависимост от неговия транспорт и белтъчния синтез. Манган влияе на повишаване на активността на съдържащите Желязо субстанции и тяхната функция в редокс-реакциите.
Специално поради тази причина беше развит Лебозол®-Желязо-Цитрат ГОЛД. С този продукт на нас ни се отдаде за пръв път да осъществим полезната комбинация от Желязо и Манган в един листен тор.

  • Хранителният елемент Желязо

За елемента Желязо трябва да се осигури непрекъснат прием в растението по време на растеж, тъй като желязото не се предвижва от по-старите към по-младите листа, за да покрива техните нужди от този елемент.

Недостигът на Желязо (желязна хлороза) е широко разпространен въпреки високите съдържания на железни оксиди в почвата.

Растенията реагират по различен начин на недостиг на Желязо. Пожълтявания или побелявания на младите листа или разклонения могат да означават нарушена фотосинтеза поради железен дефицит. Характерни за недостиг на Желязо са зелени артерии при избледняващи листа. Продължителния недостиг води до спиране на растежа и последващо загиване на растението.

  • Хранителният елемент Манган

Манган действително е един от най-важните микроелементи в растителния метаболизъм.При недостиг на Манган не могат да бъдат активирани по-нататък различни ензимни процеси и се затруднява фотосинтезата. Недостигът на Манган се изразява в пожълтяване на листата, черни точки по листото и светло зелени мраморни оцветявания межу главните артерии.
Манган е слабо наличен при хумусни, песъчливи, рохкави почви, почви с висока pH-стойност, при суша, както и при студ и влага. Причините за недостиг на Желязо и Манган често могат да бъдат едни и същи.

Лебозол®-Желязо-Цитрат ГОЛД: продуктов профил

Лебозол®-Желязо-Цитрат ГОЛД е специален тор с акцент върху Желязото на база цитратна формулировка с Манган.
Нитратната формулировка гарантира способност за бърз прием през листната повърхност и по този начин също и едно бързо проникване на хранителните вещества в листото.
Така приложените хранителни вещества бързо и пълноценно са на разположение за метаболизма на растението.
Нашата формулировка на този листен тор включвайки Aминозол® Ви осигурява висока сигурност на смесимост и добра поносимост.
Опитите потвърдиха, че употребата на Лебозол®-Желязо-Цитрат ГОЛД води до най-високо листно съдържание на Желязо – същевременно железният цитрат предизвика най-ниска степен на коркови петна. Комбинацията на железен листнен тор с Манган може да редуцира корковите петна по плодовете.

Предимства:

  • бързо действие

- Вие получавате иновативен продукт, който идеално съчетава предимствата на цитрата и нитрата като формулиран листен тор.

- В тяхното взаимодействие двете формулировки допринасят за възможно най-бързо усвояване на Желязо и Манган от растението.

- Нитратната формулировка Ви гарантира бърз прием с бързо действие.

  • несложно боравене с продукта

 - Получавате торов разтвор, с който се борави много просто.
 - Пестите време при дозиране и пълнене на пръскачката, тъй като само с един продукт осигурявате снабдяването с хранителните елементи Манган и Желязо.
 - Печелите от високата сигурност на смесимост на продукта.
 - Избирате продукт с дълготрайно съхранение.

Препоръки

При всички култури

ЦелЗа снабдяване с желязо
Препоръка0,300 - 0,700 л/дка(При листно торене в най-малко 30 литра вода. При пръскане с ръчна/гръбна пръскачка 1%-тен разтвор. Ранното третиране подобрява ефективността! Добавянето на Аминозол, 0,100л/дка подобрява намокримостта.)
МоментПри необходимост

Ягоди

ЦелКачество на листото, предотвратяване /преодоляване на желязна хлороза, воден транспорт
Препоръка2 - 5 пъти 0,300 -0,700 л/дка
МоментПрез пролетта от начало на вегетация

Не откривате своята култура в списъка?

Вижте тук всички препоръки по култури за Lebosol®-Желязо-Цитрат ГОЛД

Тези продукти на Lebosol® също могат да ви заинтересуват: