bg
Merkliste Icon 0

Аспержи

Листно хранене при аспержи

Аспержите, като многогодишно растение, имат специален статус сред видовете зеленчуци. За икономически успешно производство на аспержи е важно стопанинът да се погрижи растенията да се възстановят възможно най-добре след плододаване. Предпоставка за това е здравата и добре нахранена листна маса. Така се гарантира, че изразходените резерви от въглехидрати ще бъдат образувани отново. За тази цел се съблюдава редовното и достатъчно снабдяване с вода.

Значителни количества хранителни вещества се натрупват от аспержите в тяхната обемиста система от складиращи корени. За да може тази система да бъде достатъчно добре развита още от засаждането, на растението трябва да му бъдат предоставени в цялата област на корените всички необходими хранителни вещества. Кореновият растеж не бива да бъде застрашен от никакви уплътнявания на почвата както и от неподвижна влага. 


Достъпност на хранителните вещества

Дори ако почвата е оптимално снабдена с хранителни вещества, не винаги е гарантирано снабдяването на растението според нуждите с основни, вторични и микроелементи. Много фактори ограничават достъпността и приема от почвата, например високата рН-стойност при микроелементите и ниската рН-стойност при основните и вторичните елементи, суша, студено време, уплътняване на почвата и/или неподвижна влага и антагонизъм между елементите (напр. свръхпредлагането на Калий ограничава достъпността и приема на Магнезий).

Особено важно е постоянното снабдяване на аспержите през целия сезон с магнезий, манган и бор. При недостиг на тези елементи аспержите реагират наистина бързо с намаляване на асимилационния капацитет (магнезий, манган) или с влошаване на плода (бор).

Имунитет и жизненост чрез фосфонати

Както и при много други култури употребата на калиеви фосфонати се е доказала в практиката от доста години. Многократната употреба на Lebosol®-Калий-Плюс или Lebosol®Магнезий-Плюс подпомага собствените защитни сили на растението и поддържа здравето и качеството на листата.

Чрез увеличеното образуване на фитоалексини, удебеляване на клетъчните стени и засилен ензимен синтез растението е по-малко податливо на гъбични болести.

Листно хранене при аспержи

За изравняване на дефицитите на хранителни вещества, подходящо средство е листното торене. Специално при песъчливите, леко кисели почви, при които основно се отглеждат аспержи, както и при почви с високо съдържание на калий, при студ и влага може да настъпи недостиг на магнезий

Недостигът на магнезий се изразява чрез жълти филокладии, които увяхват и отмират. Листното третиране с  Lebosol®-Магнезий 400 СК предотвратява това да се случи. Тъй като едновременно може да има и недостиг на сяра, се предлага комбинацията магнезий и Сяра чрез Lebosol®-MагС СК.

Недостигът на Бор може да доведе при аспержи до кухини в главите. Има години при които това означава брак до 20 % от годната за пазара продукция.

Затова съблюдавайте за доброто снабдяване с бор. 2 - 3 приложения с  0, 200 – 0,300  л/дка  Lebosol®-Бор са достатъчни да покрият нуждите на растението.

Тъй като калций също е елемент определящ качеството, може да направите подхранването и с Lebosol®-Робустус (100 г B/l + 215 г Ca/л).

Недостиг на магнезий при филокладий

Недостиг на магнезий

Защита от диви животни след засаждане

Аминозол® се добива от животински протеин при производството на хранителни продукти. Този протеин по ензимен път се превръща в аминокиселини. По този начиn се образува типичния мирис на Аминозол®. Този мирис се възприема от дивите животни и гризачите много по-интензивно отколкото от човека. Така дивите животни и гризачите избягват третираните с Аминозол® площи и нападат нетретираните.

Основни препоръки

Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
подобрява ефективността и поносимостта на почвените хербициди 0,020 - 0,060 л/дка Хербозол® (в зависимост от типа на почвата: при тежки почви с високо съдържание на хумус 20 мл/дка; при леки почви с ниско съдържание на хумус 60 мл/дка.) към почвените хербициди
ефективност, поносимост на препаратите за растителна защита 150 - 300 мл Аминозол® (в 100 литра вода за пръскане) към мероприятията по растителна защита
начално развитие, повишава устойчивостта Фитоамин® (потопете растенията в 1 % разтвор или съответно леко поливане с 0,500 - 1 л/дка Фитоамин®.) преди разсаждане
за преодоляване на периодите с лоши условия за растеж 0,400 - 0,600 л/дка Lebosol®-Тотал Кер при стрес на насажденията
трайност, качество 2 - 3 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Калий 450 при достатъчно развита листна маса
транспорт на калций, вътрешно качество, образуване на витамини 2 - 3 пъти 0,050 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК при достатъчно развита листна маса
зеленина и качество на листото, фотосинтеза, жизненост 2 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка Lebosol®-МагС СК при достатъчно развита листна маса
фотосинтеза, вътрешно качество, възстановяване, имунитет 2 - 4 пъти 0,400 - 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК при достатъчно развита листна маса
качество (цепнатини, кухини, вътрешно гниене), транспорт на калций 2 - 4 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Lebosol®-Робустус СК при достатъчно развита листна маса
качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза 2 - 3 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК при достатъчно развита листна маса
натрупване на хранителни резерви, жизненост 2 пъти 0,500 - 1 л/дка Lebosol®-Магфос от средата на вегетационния период
третираните култури се избягват от гризачи 3 - 5 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Сяра 800 ОД при необходимост
третираните култури се избягват от диви животни 2 л Аминозол® (с 20 л вода (да се разтвори във вода 2-3 дни преди пръскане), количество за 1 декар) при необходимост