bg
Merkliste Icon 0

Царевица

Листно хранене при царевица

Производството на царевица през последните десетилетия се разви като едно от най-важните производства на полски култури в Германия. Нуждата от силажна царевица расте заради повишаващото се използване на субстрат за биогаз, но също така свиневъдството и говедовъдството поставят високи изисквания за количеството и качеството на реколтата във форма на силажна царевица, царевица за зърно и ССМ-царевица.
Правилното торене, съобразено с нуждите на културата,  осигурява най-добрите предпоставки за добър добив, също така може да повлияе чрез целенасочено даване на хранителни вещества като азот, фосфор, калий и микроелементи върху качествени показатели като енергийна стойност, съдържание на нишесте и смилаемост.
 

Недостиг на фосфор

Листно хранене при царевица

Внасянето на основни и микроелементи през листото има предимството хранителните вещества да са веднага на разположение в точния момент и на правилното място.

Забавянето на растежа поради студено време или стресови ситуации причинени от суша или неподвижна влага още през стадия на 6 – 8 лист водят до влошаване на добива. Синьо-лилавото оцветяване на листата показва недостиг на фосфор при царевицата, набръчкванията по листата и некротичните листни върхове с изсветлявания нерядко са реакция на растението при хербицидни пръскания в комбинация с ниски температури.

Макро и микроелементи

(бор, цинк и манган )

Течни торове като Lebosol®-Магфос или Lebosol®-ПК-Макс са много подходящи за преодоляване на застоя в растежа. Листното приложение предлага решение при недостатъчна наличност на хранителни елементи. Още от ранните стадии на младото растение се засилват образуването на кочани и добива на зърно чрез достатъчно снабдяване с бор, цинк и манган.

Препоръчва се целенасочено приложение на еднокомпонентни торове като бор, цинк или на нашия специално разработен продукт Lebosol®-Микс за царевица СК. Листните торове при царевица се прилагат като отделно мероприятие или се комбинират с хербицидното пръскане след 6-8 лист. Смесването на листните торове в работен разтвор с новите фунгициди при царевица срещу хелмитоспориоза и фузариум също е възможно.

Аминокиселините с ключова функция при стрес от хербициди

Третирането с хербициди, особено със сулфонилуреа, нерядко причинява стрес при царевицата. Клетъчният растеж и клетъчното делене се регулират от фитохормони, които се образуват от протеини, следователно от аминокиселини. За да се подпомогне растението при стресови ситуации да се прочисти и  преодолее активните вещества на хербицида, ние препоръчваме непосредствена употреба на аминокиселини под формата на Аминозол®  едновременно с хербицида.

При неблагоприятни климатични условия, употребата на почвени хербициди също води до стрес (дъжд след приложението). В такива случаи добавянето на  0,040 л/дка Хербозол® предотвратява бързото отлагане на активното вещество.

Основни препоръки

Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
подобрява ефективността и поносимостта на почвените хербициди 0,020 - 0,060 л/дка Хербозол® (в зависимост от типа на почвата: при тежки почви с високо съдържание на хумус 20 мл/дка; при леки почви с ниско съдържание на хумус 60 мл/дка.) към почвените хербициди
ефективност, устойчивост на стрес, поносимост на пръсканията с хербициди след поникване 0,200 - 0,300 л/дка Аминозол® към хербицидите след поникване, при екстремни метеорологични условия
осигурява добивообразуващите фактори, стимулира началното развитие, устойчивост на стрес и оптимално снабдяване с микроелементи 0,200 - 0,300 л/дка Lebosol®-Микс за зърнено-житни култури +
0,200 - 0,300 л/дка Lebosol®-АквеБор СК +
0,100 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СКили 0,200 - 0,300 л/дка Lebosol®-Микс за царевица СК (комбиниран вариант)
от 4-ти лист
добив, жизненост, микроелементи 1 - 2 пъти 0,300 - 0,500 л/дка Lebosol®-МагС СК от 4-ти лист
устойчивост срещу болести, добив, енергиен баланс 0,400 - 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 4-ти лист
добив, жизненост, микроелементи 1 - 2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-ПК-Макс от 4-ти лист
осигурява добивообразуващите фактори, стимулира началното развитие, устойчивост на стрес и оптимално снабдяване с микроелементи 0,200 - 0,300 л/дка Lebosol®-МИКС ЗА ЦАРЕВИЦА СК през пролетта от 4-ти лист