bg
Merkliste Icon 0

Десертно грозде

Листно торене при десертно грозде

В производството на семкови, костилкови, ягодови и храстовидни плодове листното торене от десетилетия е постоянен компонент в общия комплекс на храненето. Във производството на грозде листното торене – освен с желязо и магнезий – е по-скоро недооценено. Листното торене се предпочита преди всичко, когато вече са настъпили видими симптоми на недостиг (напр. при манганжелязо, но също и при магнезий и т.н.).

Дори един латентен (невидим) недостиг следва да бъде преодолян. Този недостиг може да бъде установен посредством листен анализ.

Промени в закона за винопроизводството направиха възможно от 2000-та година производството на десертно грозде и в Германия. Отглеждането му допринесе днес да се предлагат редица десертни сортове, които безупречно понасят немския климат и дават добро качество.

 

Достъпност на хранителните вещества

 

Дори почвата да е снабдена оптимално с хранителни вещества, не винаги е гарантирано доставяне на основни, вторични и микроелементи според нуждите на лозата. Много фактори ограничават достъпността и приема от почвата, напр. висока рН-стойност при микроелементите и ниска рН-стойност при основните и вторичните елементи, суша, студ, уплътняване на почвата и/или неподвижна влага, конкуренция причинена от озеленяване на междуредията и антагонизъм (насрещно действие) между елементите (напр. свръхпредлагането на калий ограничава достъпността и приема на магнезий и калций).

Специални изисквания на десертното грозде към хранителните вещества

По принцип десертните лози са малко по-добре развити от винените. Съответно те изискват малко по-високи дажби на хранителни вещества.

Наред с макроелементите и магнезий важна роля в производството на десертно грозде играят микроелементите желязо и бор.

Стабилизиране на добива

Подхранването с аминокиселини заедно с действието при ауксини на определени аминокиселини е особено важно за стабилен цъфтеж, завръз на плод и едно равномерно узряване.

Борът също играе значителна роля. С употребата на Аминозол® и Lebosol®-Робустус СК (бор и калций) преди цъфтеж се подобряват завръза и нарастването на гроздовите зърна и се намалява спарушването, което води до партенокарпия и рехави чепки.

Образуване на захари

Калий стимулира образуването на захари и подобрява узряването на леторастите като по този начин повишава студоустойчивостта. При много тежък недостиг на калий листата в зоната на чепката могат да изсъхнат през юли или август, последица са лошото узряване на пръчките и повишена чувствителност на измръзване. Водният баланс е нарушен, и се появяват увяхвания. Това забавя узряването на грозда и сбръчкванията на зърната водят до понижаване на качеството. Третиранията с Lebosol®-Калий 450 предотвратяват това да се случи.

Желязна хлороза

Желязна хлороза

Едно често проявяващо се физиологично нарушение е желязната хлороза. В повечето случаи не става въпрос за „истински“ недостиг, а за нарушено усвояване на желязо. Недостигът на Желязо се изразява чрез пожълтяване на най-младите листа с тъмни листни артерии и настъпва често при неподвижна влага и висока рН-стойност. Наред с културно-техническите параметри (почвена структура, воден баланс, озеленяване на междуредията, рН-стойност и т.н.) и дажбата на Желязо през почвата в началото на вегетацията, съществува възможност да се подобри снабдяването с желязо през листото.

От значителна помощ е ранното и редовно листно хранене с  Lebosol®-Желязо-Цитрат ГОЛД. Той е особено добре поносим листен тор, който наред с желязо съдържа и манган. Често при недостиг на желязо има едновременно недостиг и на манган, поради този факт се предлага тази комбинация като листен тор.

За да се подобри по-доброто разпределение на желязото върху листото, в продукта допълнително се съдържа Аминозол®.

Изкривяване на чепката

Предимно в младите масиви може да настъпи рано недостиг на магнезий. Недостигът на магнезий се изразява чрез жълти и кафяви листа, които увяхват и отмират. Плододайните масиви също са засегнати от неблагоприятно съотношение K : Mg.

По този начин се повишава предразположеността към изкривяване на чепката. Изкривяването на чепката е физиологично нарушение на лозата и се изразява в нарушение на клетъчната структура на чепката.

Засегнатите по този начин лози спират развитието си като зреене, което води наред с количествените нарушения също и до качествени такива. Листното третиране с течния, много добре поносим Lebosol®-Магнезий 400 предотвратява изкривяването на чепката.

Изкривяване на чепката

Здравина на люспата на зърното, устойчивост срещу ботритис

Калцият е съществената съставна част при изграждането на клетъчната стена и чрез това се подобрява твърдостта на зърната. Подхранването с  Lebosol®-Калций-Форте СК (калциев формиат като особено добре поносим източник на калций) повишава съдържанието на калций в плода и подобрява по този начин твърдостта и трайността на гроздовете. Чрез по-твърдата люспа на зърната се редуцира напукването и чрез това предразположеността към ботритис.

Диви животни и гризачи

Аминозол ®  се добива от животински протеин в хранително-вкусовото производство. Този протеин по ензимен път се превръща в аминокиселини. Така се появява типичния за  Aминозол®  мирис. Той се възприема от дивите животни и гризачите много по-интензивно и по-неприятно отколкото от човека.

Третираните с Аминозол®  площи се избягват от дивите животни и гризачите, които предпочитат нетретираните.

 

Основни препоръки

Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
ефективност, поносимост на препаратите за растителна защита 0,150 - 0,300 л Аминозол® (в 100 литра вода за пръскане) към мероприятията по растителна защита
залагане на цвят, добив 2 - 3 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Фитоамин® от 3-ти лист до големина на грахово зърно
жизненост, имунитет 2 - 4 пъти 0,025 - 0,075 л/дка Lebosol®-Мед 350 СК от 3-ти лист до затваряне на чепката
жизненост, фотосинтеза, имунитет 4 - 6 пъти 0,300 - 0,400 л/дка Lebosol®-Сяра 800 СКили4 - 6 пъти 0,400 - 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 3-ти лист до затваряне на чепката
качество на листото, предотвратяване /преодоляване на желязна хлороза, воден транспорт 2 - 5 пъти 0,300 - 0,700 л/дка от 3-ти лист до беритба
устойчивост на стрес 0,200 - 0,300 л/дка Аминозол® 5-ти лист на местата със стрес, причинен неблагоприяти метеорологични условия
начално развитие, енергиен и воден баланс, усвояване на азот, жизненост 2 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс от 5-ти лист до начало на цъфтеж
качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза 2 - 4 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК видими леторасти
качествен цъфтеж, транспорт на калций, завръз на плодове, качество на плода 2 пъти 0,200 л/дка Lebosol®-Робустус СК +
2 пъти 0,025 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК
от уголемяване на разклоненията до начало на цъфтеж
устойчивост срещу болести 2 - 5 пъти 0,200 - 0,400 л/дка Lebosol®-Магнезий-Плюс пред цъфтеж до големина на грахово зърно
зеленина и качество на листото, фотосинтеза, срещу кафяво гниене 2 - 5 пъти 0,300 - 0,500 л/дка Lebosol®-Магнезий 400 СК след цъфтеж до затваряне на чепката
твърдост на плода, стабилност при съхранение, имунитет 3 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-Калций-Форте СК от големина на грахово зърно до беритба
узряване на пръчките, качество, студоустойчивост, образуване на захари 2 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Калий 450 +
2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-АквеБор СК
от затваряне на чепката до беритба
третираните култури се избягват от диви животни 2 л Аминозол® (с 20 л вода (да се разтвори във вода 2 - 3 дни преди пръскане), количество за 1 декар) при необходимост