bg
Merkliste Icon 0

Храстовидни плодове

Листно хранене в овощарството

В овощарството листното подхранване от десетилетия е постоянен компонент в общия комплекс на хранене. Листното торене се прилага както при вече видими проявления  на недостиг (напр. при манганжелязомагнезий и т.н.),  така също и при латентен (невидим) недостиг.

Листният анализ се е доказал като инструмент за установяване на латентен недостиг на хранителни вещества.

 

 Достъпност на хранителни вещества

 

Дори почвата да е осигурена оптимално с хранителни вещества, снабдяването на плодното растение според неговите нужди с основни, вторични и микроелементи не винаги е гарантирано.

Много фактори ограничават достъпността и приема от почвата, напр. висока pH-стойност при микроелементите и ниска pH-стойност при основните и вторичните елементи, суша, студ, уплътняване на почвата и/или неподвижна влага, конкуренция причинена от озеленяване на междуредията и антагонизъм (насрещно действие) между елементите (напр. свръхпредлагането на калий ограничава достъпността и приема на магнезий и калций).

Специални изисквания на храстовидните плодове към хранителни вещества

Производството на храстовидни плодове силно се повиши през последните години. Един недостатък обаче представлява ограничената трайност на съхранение на плодовете. Поради това, преди всичко при малини, се залага на защитеното производство под фолио, за да се предпазят чувствителните, много меки плодове от влиянията на метеорологичните условия.
Изискванията към местоположение, почва и достъпност на отделни хранителни вещества, са различни според вида на  храстовидните плодове.

Всички храстовидни, но специално  френското грозде, са много чувствителни на хлорид, докато черната боровинка изисква например ниска pH-стойност на почвата. pH-стойността на почвата оказва влияние върху достъпността на хранителните елементи: при ниска pH-стойност често има недостиг на макроелементи, обратното е при висока pH-стойност, при която микроелементите са слабо достъпни. Лошо достъпното желязо и/или манганът в случая водят до пожълтявания на листата  (хлорози).

Недостиг на калций при черна боровинка

Стабилност на плода и трайност

Ниските съдържания на Калций в плода означават лошо качество на плода и намаляваща твърдост на плодното месо.

Третиранията с несъдържащия хлорид продукт Lebosol®-Калций-Форте СК (калциев формиат, като особено добре поносим източник на Калций) повишават съдържанието на калций в плода и по този начин подобряват твърдостта и преди всичко трайността. 

Lebosol®-Калций-Форте СК осигурява допълнително снабдяване с манган и цинк.

Желязна хлороза

Храстовидните плодове лесно се поддават на желязна хлороза. Недостигът на желязо се изразява чрез пожълтяване на най-младите листа с тъмни листни жилки и артерии.

Наред с агротехническите мероприятия (почвена структура, воден баланс, озеленяване на междуредията, pH-стойност и т.н.) и почвената дажба на железни торове в начало на вегетация, съществува и възможността да се подобри снабдяването с желязо през листото. В случая помощ оказва ранното и редовно листно торене с Lebosol®-Желязо-Цитрат ГОЛД.  Той е особено добре поносим листен тор с желязо, който освен него съдържа още и манган.

Често заедно с недостиг на желязо се появява едновременно и недостиг на манган, затова се предлага тази комбинация (Lebosol®-Желязо-Цитрат ГОЛД). За да се подобри разпределението на желязото върху и във листото, в продукта допълнително се съдържат аминокиселини.

Недостиг на желязо при цариградско грозде

Недостиг на бор при черна боровинка

Цъфтеж, завръз на плодове, стабилизиране на добива

Подхранването с аминокиселини,  заедно с действието на определени аминокиселини при ауксини, е особено важно за завръза на плод и качеството на цветните пъпки.

С употребата на Aминозол®  преди цъфтеж се подобряват завръза и нарастването на плодовете и се редуцира спарушването, например при френското грозде.

За подобряване завръза на плодове, при който решаваща роля играят също бор и цинк, допълнително се прилагат преди цъфтеж Lebosol®-Робустус СК (бор и калций) и  Lebosol®-Цинк 700 СК.

Основни препоръки

Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
подобрява ефективността и поносимостта на почвените хербициди 0,020 - 0,060 л/дка Хербозол® (в зависимост от типа на почвата: при тежки почви с високо съдържание на хумус 20 мл/дка; при леки почви с ниско съдържание на хумус 60 мл/дка.) към почвените хербициди
ефективност, поносимост на препаратите за растителна защита и торенето с Калций 150 - 300 мл Аминозол® (в 100 литра вода за пръскане) към мероприятията по растителна защита и торенето с калций
устойчивост на стрес 0,200 - 0,300 л/дка Аминозол® при стрес на насажденията
начално развитие, енергиен и воден баланс, усвояване на азот, жизненост 2 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс начало на вегетация
качество на листото, предотвратяване /преодоляване на желязна хлороза, воден транспорт 2 - 5 пъти 0,300 - 0,700 л/дка от начало на вегетационния период
качествен цъфтеж, транспорт на калций, завръз на плодове, качество на плода 2 пъти 0,200 л/дка Lebosol®-Робустус СК +
2 пъти 0,025 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК
от начало на развитие на леторасти до цъфтеж
къпини, малини: устойчивост срещу болести 2 - 5 пъти 0,200 - 0,400 л/дка Lebosol®-Калий-Плюс от начало на развитие на леторасти до беритба
фотосинтеза, вътрешно качество, възстановяване, имунитет 2 - 3 пъти 0,400 - 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от начало на развитие на леторасти до беритба
студоустойчивост на цвета, добив 1 - 2 пъти 0,200 л/дка Аминозол® +
1 - 2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Робустус СК +
1 - 2 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Калий 450
при видими цветни пъпки, при очаквани застудявания
залагане на цвят, добив 2 - 3 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Фитоамин® начало на цъфтеж до беритба
срещу преждевременно окапване на листата, качество на листата, фотосинтеза, жизненост 2 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка Lebosol®-МагС СК начало на цъфтеж до беритба
качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза 2 - 4 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК начало на цъфтеж до беритба
твърдост на плода, стабилност при съхранение, имунитет 3 - 4 пъти 0,400 - 0,600 л/дка Lebosol®-Калций-Форте СК начало на цъфтеж до беритба
залагане на цветни пъпки, качество на цвета, натрупване на хранителни резерви, студоустойчивост 2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-АквеБор СК +
2 пъти 0,2 - 0,3 л/дка Аминозол® +
2 пъти 0,050 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК
след беритба
третираните култури се избягват от гризачи 3 - 5 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Сяра 800 ОД при необходимост
третираните култури се избягват от диви животни 2 л Аминозол® (с 20 литра вода (да се разтвори във вода 2-3 дни преди пръскане), количество за 1 декар) при необходимост