bg
Merkliste Icon 0

Кореноплодни и клубеноплодни зеленчуци

Снабдяване на морковите с хранителни вещества

Производството на моркови се разви силно през последните години. Повишаващите се изисквания към добивите със съответните високи стандарти за качество направиха необходимо тясно профилиране. Високите очаквания могат да бъдат осъществени само с едно оптимизирано и подходящо торене.

Наред с не винаги достоверните почвени проби, в зеленчукопроизводството се наложи като допълващо средство към резултатите от почвения  анализ и комплексния растителен анализ. С помощта на тези изследвания се установява „капацитета“ на почвата.

На тази база може да се планира допълващото подхранване с хранителни елементи с цел повишаване на качеството и добива.

 

Недостиг на фосфор и магнезий

Резултатите от комплексния растителен анализ през последните години показаха, че макроелементите, и по-специално снабдяването с фосфор и магнезий, при повече от половината изследвани проби са в зоната на недостиг.

При недостиг на магнезий (изобр. 01) се образуват първо жълти, по-късно кафяви върхове на по-старите листа.

Недостигът на фосфор (изобр. 02) се изразява чрез червеникави листа особено по средата на стръка.

Растежът е забавен, растенията остават малки.

Недостиг на магнезий (Изобр. 01)

Недостиг на фосфор (Изобр. 02)

Снабдяване с микроелементите бор, цинк, манган и молибден

Недостигът на бор затруднява образуването на листна маса, заедно с една намалена асимилационна площ. При силно изразен недостиг се появяват цепнатини и кухини в морковите.

Недостигът на цинк обуславя нарушена обмяна на ауксини, последицата е розетъчност (дребнолистие) и вджуджаване.

Недостигът на манган се проявява чрез пожълтяване между нервите. Първите симптоми при недостиг на манган се появяват върху току що напълно развилите се листа, по-късно и върху по-младите. Това е разликата с недостига на магнезий , където първите симптоми се появяват върху най-старите листа.

Недостигът на молибден води до напукване на морковите.

Чрез множество опити с листно торене в отглеждането на моркови през последните години се доказа надеждното действие на листното хранене като мероприятие.

Основавайки се на резултатите на комплексния растителен анализ бяха проведени следните опити.

Резултатите потвърдиха, че листното торене допринася за повишаване на добивите и за осигуряване на високи качествени стандарти.

 Lebosol®-Магфос (Magphos) подобрява началното развитие на морковите

Agravis Raiffeisen AG, Abbenhausen, Niedersachsen, 2009-2013

 

 Схема на торене след проведен комплексен листен анализ

Резултат: повишаващ се добив

Agravis Raiffeisen AG, Abbenhausen, Niedersachsen, 2011-2014

 

Основни препоръки

Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
подобрява ефективността и поносимостта на почвените хербициди 0,020 - 0,060 л/дка Хербозол® (в зависимост от типа на почвата: при тежки почви с високо съдържание на хумус 20 мл/дка; при леки почви с ниско съдържание на хумус 60 мл/дка.) към почвените хербициди
прираст, коренообразуване 0,500 - 1 л/дка Аминозол® (поливане) 7 - 10 дни след разсаждане
ефективност, поносимост на препаратите за растителна защита 0,150 - 0,300 л Аминозол® (в 100 литра вода за пръскане) към мероприятията по растителна защита
ефективност, поносимост на препаратите за растителна защита 0,100 - 0,200 л/дка Аминозол® към хербицидите след поникване, при екстремни метеорологични условия
за преодоляване на периодите с лоши условия за растеж 0,400 - 0,600 л/дка Lebosol®-Тотал Кер при стрес на насажденията
начално развитие, енергиен и воден баланс, усвояване на азот, жизненост 1 - 2 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Максили1 - 2 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Магфос при достатъчно развита листна маса
транспорт на калций, добив, образуване на грудки, качество (цепнатини съотв. кухи грудки, вътрешно гниене) 1 - 4 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Lebosol®-АквеБор СК +
1 - 2 пъти 0,025 л/дка Lebosol®-Молибден или1 - 4 пъти 2 - 3 л/дка Lebosol®-АквеБор СК (Mo) (комбиниран вариант)
при достатъчно развита листна маса
качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза 2 - 3 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК при достатъчно развита листна маса
транспорт на калций, вътрешно качество, образуване на витамини 1 - 3 пъти 0,050 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК при достатъчно развита листна маса
трайност, качество 2 - 4 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Калий 450 при достатъчно развита листна маса
зеленина и качество на листото, фотосинтеза, жизненост 2 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка Lebosol®-МагС СК при достатъчно развита листна маса
стабилност при съхранение, повишава имунитета 3 - 4 пъти 0,400 - 0,600 л/дка Lebosol®-Калций-Форте СК при достатъчно развита листна маса
фотосинтеза, вътрешно качество, възстановяване, имунитет 2 - 4 пъти 0,400 - 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК при достатъчно развита листна маса
третираните култури се избягват от гризачи 3 - 5 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Сяра 800 ОД при необходимост
третираните култури се избягват от диви животни 2 л Аминозол® (с 20 л вода (да се разтвори във вода 2-3 дни преди пръскане), количество за 1 декар) при необходимост