bg
Merkliste Icon 0

Слънчоглед

Листно торене на слънчоглед

Между месеците Май и Септември слънчогледа се нуждае от топъл, сух климат със средна, минимална температура от 15.5 °C.
Най-добре се отглежда в класически зърнено-житни региони.

 

Хербицидни мерки

Слънчогледът реагира чувствително, до стадия на 6-ти лист, в борбата с конкуренцията предизвикана от плевели/бурени. Следователно за наличието на високи добиви се изисква в тази фаза широкоспектърна борба с плевелите.

Един от градивните елементи в постигането на тази цел е чрез приложение на:

Хербозол® - добавка с комплексно действие върху почвените хербициди.

Добавянето на Хербозол® подобрява ефикасността на почвения хербицид.  Чрез редуциране и пропорционално разпределение на финните капки  се постига по-добро  разпределяне на хербицида върху целевото поле. То свързва активното вещество по-плътно към почвените частици и по този начин предотвратява измиването на активните вещества в дълбоките слоеве.

За повишаване на  поносимостта Ви препоръчваме употребата на 0,150-0,200 л/дка Аминозол® към хербицидите след поникване.

Торене

Слънчогледът  развива мощна  коренова система, следователно притежава и високо усвояване на хранителни вещества. Важен фактор в ефикасното захранване с основните хранителни елементи е количеството на хранителни вещества в почвата!

Въз основа на проведен почвен анализ целенасочено може да се започне почвеното торене с азот, фосфор, калий, сяра, както и магнезий или вар.

Особено внимание трябва да се обърне на азотното торене! Високите количества азот водят до забавяне на растежа и увеличават развитието на болести.

Вследствие на студ и влага през пролетта наличието на калий и фосфор в почвата може да  е ограничено. За по-добро стартиране на културата Ви препоръчваме приложението на Lebosol®-ПК-Макс от стадия на 4-ти лист.

Адекватното снабдяване с магнезий  подсигурява правилното развитие на листна маса и повишава добива. Слънчогледите имат средно ниво на необходимост от сяра. За високи и стабилни добиви е особено важно правилното им снабдяване със този хранителен елемент. Тук може да играе важна роля  Lebosol®-МагС СК като допълнение на магнезий и сяра към основното торене.

Снабдяване с хранителни вещества и микроелементи

В отглеждането на слънчогледа влиянието на микроелементите върху качеството и добива е доста високо.

Той притежава високи изисквания към микроелемента бор. Ето защо правилното спазване в захранването с Бор при основни, леки, пясъчни почви, както и в региони с ранна лятна суша е изключително важно. Недостигът на бор първоначално се изразява върху краищата на листата, по които се образуват решетъчни мехурчета. Оформят се цепнатини по дължината, които в следствие водят до счупване на стъблата. 

При тежък дефицит във вегетационен период  растенията умират преди настъпването на цъфтежа. Съцветието тип кошница (пита) се деформира.

Идеалното решение е приложението от 2-3 пъти по 0,150 л/дка  Lebosol®-АквеБор СК в стадия на 4-ти лист. Слънчогледите са много взискателни и към снабдяването с мед.  При недостига на микроелемента се наблюдава силно инхибиране на растежа. Най-добрия начин за постигане на високи добиви е около 10-15 г мед/дка.

Манганът участва в управлението на  фотосинтезните процеси. Това подобрява асимилацията на слънчогледа, подобрява и изразява положително действие върху добива. Микроелемента Манган играе важна роля в стимулиране на процесите при растежа и осигурява  високо съдържание на масло. Необходимото количество на Манган при слънчогледа е между 40-60 г/дка в зависимост от добива.

ВИТАЛосол® GOLD СК комбинира микроелементите мед, манган и сяра. Приложен по 0,150-0,300 л/дка  покрива изцяло хранителните нужди на слънчогледа.

При по-висока концентрация на 0,400-0,600 л/дка, ВИТАЛосол® GOLD СК засилва захранването с микроелементи, увеличава здравината на растението и подобрява съпротивлението срещу заболявания.  Приложете ВИТАЛосол® GOLD СК по посочените количества при пръскане, за сигурен успех в растителната защита.

При целенасоченото плануване на листното торене, листните анализи са показател за конкретното  откриване на латентния  дефицит. Това е изключително важно, защото дори и най-малкия скрит дефицит на хранителни вещества води до загуба на качество и добив. 

Основни препоръки

Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
подобрява ефективността и поносимостта на почвените хербициди 0,020 - 0,060 л/дка Хербозол® (в зависимост от типа на почвата: при тежки почви с високо съдържание на хумус 20 мл/дка; при леки почви с ниско съдържание на хумус 60 мл/дка.) към почвените хербициди
ефективност, устойчивост на стрес, поносимост на пръсканията с хербициди след поникване 0,200 - 0,300 л/дка Аминозол® към хербицидите след поникване, при екстремни метеорологични условия
добив, жизненост, микроелементи 2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-ПК-Макс от 4-ти лист
добив, жизненост, микроелементи 1 - 2 пъти 0,300 - 0,500 л/дка Lebosol®-МагС СК от 4-ти лист
имунитет, за снабдяване с манган и мед 0,200 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК +
0,050 л/дка Lebosol®-Мед 350 СКили 0,150 - 0,300 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК (комбинораният вариант )
от 4-ти лист
добив, устойчивост на болести, маслено съдържание 0,400 - 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 4-ти лист
добив, жизненост, микроелементи 2 - 3 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-АквеБор СК от 4-ти лист