bg
Merkliste Icon 0

Винено грозде

Листно хранене при винено грозде

От десетилетия листното хранене се е наложило като твърд компонент в общия комплекс на торене при семкови, костилкови и гроздови плодове. При виненото грозде, листното торене, освен с желязо и магнезий, е по-скоро рядкост.

Листното торене се използва, едва когато са настъпили видими проявления на недостиг (напр. при манганжелязо, но също и при магнезий и др.). Дори един латентен (невидим) недостиг би трябвало да бъде преодолян. Той може да се установи със средствата на листния анализ.

 

Достъпност на хранителни вещества

Дори почвата да е снабдена оптимално с хранителни вещества, не винаги е гарантирано доставяне на основни, вторични и микроелементи според нуждите на лозата.

Много фактори ограничават достъпността и приема от почвата, напр. висока рН-стойност при микроелементите и ниска рН-стойност при основните и вторичните елементи, суша, студ, уплътняване на почвата и/или неподвижна влага, конкуренция причинена от озеленяване на междуредията и антагонизъм (насрещно действие) между елементите (напр. свръхпредлагането на калий ограничава достъпността и приема на магнезий и калций).

Специални потребности на виненото грозде от хранителни вещества

Качеството на ширата се определя преди всичко по време на гроздобера (съотношение на захари и киселини в зърното). От тук следва, че важна роля вече играе равномерното физиологично узряване на гроздето. То е зависимо от наличието на бор и цинк, които гарантират цъфтежа и завръза в кратък период от време. Добрата фотосинтеза по време на сезона се влияе положително от желязо и магнезий. За правилен хранителен баланс, също по време на сезона, трябва да се внимава особено с магнезий и калий. Здравите и твърди зърна се постигат чрез калций.

Стабилизиране на добива

Храненето с аминокиселини заедно  с действието на ауксини е много важно за стабилен цъфтеж, завръз и равномерна зрялост.

Елементът бор играе тук значителна роля. С приложението на Aминозол® и Lebosol®-Робустус СК (бор и калций) преди цъфтеж, се подобрява завръза и растежа на зърната, стимулира се равномерното зреене.

Към това чрез ранното даване на калций се стабилизират и клетъчните стени.

Желязна хлороза

Едно често проявяващо се физиологично нарушение е желязната хлороза. В повечето случаи не става въпрос за „истински“ недостиг, а за нарушено усвояване на желязо.

Недостигът на желязо се изразява чрез пожълтяване на най-младите листа с тъмни листни артерии и настъпва често при неподвижна влага и висока рН-стойност. Наред с културно-техническите параметри (почвена структура, воден баланс, озеленяване на междуредията, рН-стойност и т.н.) и дажбата на желязо през почвата в началото на вегетацията, съществува възможност да се подобри снабдяването с желязо през листото.

От значителна помощ е ранното и редовно листно хранене с  Lebosol®-Желязо-Цитрат ГОЛД. Той е особено добре поносим листен тор, който освен желязо съдържа и манган. Често при недостиг на желязо има едновременно недостиг и на манган, поради този факт се предлага тази комбинация. За да се подобри по-доброто разпределение на желязото върху листото, в продукта допълнително се съдържат аминокиселини.

Железни хлорози

Недостиг на магнезий

Устойчивост и жизненост

В практиката, и специално при производството на винено грозде, от много години се е наложило използването на фосфонати. От предцъфтеж  до грахово зърно многократното приложение на Lebosol®-Калий-Плюс или Lebosol®-Магнезий-Плюс в комбинация с контактните фунгициди подпомагат защитните сили на растението и поддържат качеството и здравето на листото. Чрез увеличеното образуване на фитоалексини, удебеляване на клетъчните стени и засилен ензимен синтез, растението е по-малко предразположено към заболявания причинени от гъби напр. от рода пероноспора (псевдо брашнеста мана).

Изкривяване на чепката

Предимно в младите масиви може да настъпи рано недостиг на магнезий. Недостигът на магнезий се изразява чрез жълти и кафяви листа, които увяхват и отмират. Плододайните масиви също са засегнати от неблагоприятното съотношение K : Mg. По този начин се повишава предразположеността към изкривяване на чепката. Изкривяването на чепката е физиологично нарушение на лозата и се изразява в нарушение на клетъчната структура. Засегнатите по този начин лози спират развитието си като зреене, което води наред с количествените нарушения и до качествени такива.

Листното третиране с течния, много добре поносим Lebosol®-Магнезий 400 предотвратява изкривяването на чепката. В последните години има и едновременен недостиг на сяра, затова се предлага и комбинирано приложение на магнезий и сяра чрез Lebosol®-MагС СК.

Изкривяване на чепката

Здравина на люспата на зърното, устойчивост срещу ботритис

Калцият  е съществената съставна част при изграждането на клетъчната стена. Листното приложение  на  Lebosol®-Калций-Форте СК (калциев формиат, като особено добре поносим източник на калций) ще повиши съдържанието на калций в плода и подобри по този начин твърдостта на зърната. Чрез по-твърдата люспа на зърната се редуцира напукването и чрез това предразположеността към ботритис.

Образуване на захари

Калият стимулира образуването на захари и подобрява узряването на леторастите, така се повишава студоустойчивостта.

При много тежък недостиг на калий листата в зоната на гроздовете могат да изсъхнат през юли или август, последиците са влошена зрялост на пръчките и повишена чувствителност на зимен студ. Нарушава се водният баланс и се стига до увяхвания. Забавеното зреене на гроздовете и спаружване на зърната водят до намаляване на качеството. Прилагането на   Lebosol®-Калий 450 предотвратява това да се случи и е много подходящ за бързото преодоляване на недостига на калий през листото.

Недостиг на калий

Диви животни и гризачи

Аминозол ®  се добива от животински протеин при хранително-вкусовото производство. Този протеин по ензимен път се превръща в аминокиселини. Така се появява типичния за  Aминозол®  мирис. Този мирис се възприема от дивите животни и гризачите много по-интензивно и по-неприятно отколкото от човека. По този начин третираните с Аминозол®  масиви се избягват от дивите животни и гризачите, които предпочитат нетретираните.

Коренообразуване и прираст в разсадника

Поради своя уникален състав Аминозол®  има способността да оказва влияние върху хормоналния баланс на растението във важните физиологични фази. Аминокиселините и фитохормоните в  Аминозол® стимулират клетъчното делене както и растежа на корените, осигурявайки един по-добър прираст.

Укрепване на лозите чрез морски водорасли

Фитоамин® – студено пресован сок от морски водорасли – подобрява не само устойчивостта срещу болести, но и допринася за усилване на лозите, повишава асимилационният капацитет  и така подобрява качеството на гроздето и виното.

Основни препоръки

Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
ефективност, поносимост на препаратите за растителна защита 0,150 - 0,300 л Аминозол® (в 100 литра вода за пръскане) към мероприятията по растителна защита
залагане на цвят, добив 2 - 3 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Фитоамин® от 3-ти лист до големина на грахово зърно
жизненост, имунитет 2 - 4 пъти 0,025 - 0,075 л/дка Lebosol®-Мед 350 СК от 3-ти лист до затваряне на чепката
жизненост, фотосинтеза, имунитет 4 - 6 пъти 0,300 - 0,400 л/дка Lebosol®-Сяра 800 СКили4 - 6 пъти 0,400 - 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 3-ти лист до затваряне на чепката
качество на листото, предотвратяване /преодоляване на желязна хлороза, воден транспорт 2 - 5 пъти 0,300 - 0,700 л/дка от 3-ти лист до беритба
равномерно развитие, качество, еднаква зрялост, устойчивост на стрес 4 - 5 пъти 0,300 - 0,500 л/дка Аминозол® 5-ти лист, в пълен цъфтеж, след цъфтеж, при затваряне на чепката и при стрес
начално развитие, енергиен и воден баланс, усвояване на азот, жизненост 2 пъти 0,600 - 0,800 л/дка Lebosol®-ПК-Макс от 5-ти лист до начало на цъфтеж
качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза 2 - 4 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК видими леторасти
качествен цъфтеж, транспорт на калций, завръз на плодове, качество на плода 2 пъти 0,200 л/дка Lebosol®-Робустус СК +
2 пъти 0,025 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК
от уголемяване на разклоненията до начало на цъфтеж
устойчивост срещу болести 2 - 5 пъти 0,200 - 0,400 л/дка Lebosol®-Магнезий-Плюс пред цъфтеж до големина на грахово зърно
зеленина и качество на листото, фотосинтеза, срещу кафяво гниене 2 - 5 пъти 0,300 - 0,500 л/дка Lebosol®-Магнезий 400 СК след цъфтеж до затваряне на чепката
устойчивост срещу ботритис, твърдост на плода 3 - 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка Lebosol®-Магфосили3 - 4 пъти 0,400 - 0,600 л/дка Lebosol®-Калций-Форте СК след цъфтеж до един месец преди беритба
узряване на пръчките, качество, студоустойчивост, образуване на захари 2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-АквеБор СК +
2 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Калий 450
от затваряне на чепката до беритба
третираните култури се избягват от диви животни 2 л Аминозол® (с 20 литра вода ( да се разтвори във вода 2 - 3 дни преди пръскане), количество за 1 декар) при необходимост