bg
Merkliste Icon 0

Ягоди

Листно хранене в производството на плодове

При отглеждането на ягоди, листното хранене от десетилетия е постоянен компонент в общия комплекс на торене. Често обаче листното хранене се прилага едва тогава, когато вече са настъпили видими симптоми на недостиг (напр. при микроелементи като  манганжелязобор, но също и при магнезий и др.).

Това мероприятие има ограничено влияние върху добива и качеството.

Много по-важно е да се установи и преодолее латентния (невидим) недостиг. Листният анализ се е доказал в случая като помощно средство.

 

Достъпност на хранителни вещества

Дори когато почвата е запасена оптимално с хранителни вещества, не винаги е осигурено снабдяване според нуждите на ягодите  с основни, вторични и  микроелементи.

Много фактори лимитират достъпността и приема от почвата, напр. високата рН-стойност при микроелементите и ниската  pH-стойност при основните и вторичните елементи, сушата, студа, уплътняването на почвата и/или неподвижната влага, озеленяване на междуредията, и антагонизма между елементите (напр. свръхпредлагането на калий ограничава достъпността и приема на магнезий и калций).

Специални хранителни потребности на ягодите

Производството на ягоди силно се увеличи последните десетилетия, като една голяма част се отглежда на открито. Тъй като ягодите, са особено чувствителни и при дъжд, са податливи на загниване, количествата на добива могат да се колебаят. Чрез съответния избор на сорт и метод на производство, например покриване с фолио, могат да бъдат подсигурени добивите и да се подрани с производството.

Ягодите са чувствителни на хлориди.

Желязна хлороза

Ягодите лесно се подават на желязна хлороза. 

Недостигът на желязо се изразява чрез пожълтяване на най-младите листа с тъмни листни артерии. Наред с културно-техническите мероприятия (почвена структура, воден баланс, pH-стойност и т.н..) съществува възможност да се подобри снабдяването с желязо през листото. Недостигът може да се отстрани чрез ранно и редовно листно торене с  Lebosol®-Желязо-Цитрат ГОЛД. Той е листен тор  с особено добра поносимост, който наред с желязо съдържа още и манган.

Манганът често липсва едновременно с желязото, затова тази комбинация се предлага като листен тор (Lebosol®-Желязо-Цитрат ГОЛД). За да се подобри покриването на листото с желязо, продуктът съдържа допълнително аминокиселини.

Цъфтеж, завръз на плодове, стабилизиране на добива

За  подобряване на завръза на плодове значителна роля играят бор и цинк. Lebosol®-Робустус СК (бор и калций) и  Lebosol®-Цинк 700 СК  поради тази причина се прилагат или преди цъфтеж, след беритба или при засаждането през есента. 

По този начин чрез бор се намалява появата на деформирани плодове.

Стабилност и трайност на плода

Ниските съдържания на калций в плодовете означават лошо качество на ягодите и намаляваща здравина на плода. Подхранването с несъдържащия хлорид продукт Lebosol®-Калций-Форте СК (калциев формиат, като много добре поносим източник на калций) повишава съдържанието на калций в плода и подобрява по този начин преди всичко трайността. 

Lebosol®-Калций-Форте СК осигурява допълнително снабдяване с манган и цинк.

Засаждане на нови растения

От засаждането до зимната пауза се залагат в по-голямата си част цветните пъпки, по този начин се определя потенциала на добив.

В този кратък период оптималния растеж е една необходимост. Нарушенията в растежа през есента не могат да бъдат коригирани през пролетта.

Препоръка за употреба

За намаляване на стреса при разсаждане, за по-добро коренообразуване и за по-бърз прираст и правилно начално развитие, растенията се подпомагат с аминокиселини и ауксини от Аминозол®. Препоръчва се растенията:

  • или да се потопят преди разсаждане поне 15 минути в 1%-ен разтвор на Аминозол®

  • или след разсаждане да се полеят с 1%-ен разтвор на Aминозол®.

За повишаване на устойчивостта и жизнеността се е доказала употребата на листни торове съдържащи фосфор (фосфорна киселина). 

Фосфатите повишават имунитета на ягодите, като стимулират образуването на собствени защитни вещества срещу гъбни заболявания (напр. Phytophthora). Употребата се осъществява директно след засаждането, както и през есента като лентово пръскане или поливане,  с Lebosol®-Калий - Плюс.

Недостиг на бор

Основни препоръки

Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
подобрява ефективността и поносимостта на почвените хербициди 0,020 - 0,060 л/дка Хербозол® (в зависимост от типа на почвата: при тежки почви с високо съдържание на хумус 20 мл/дка; при леки почви с ниско съдържание на хумус 60 мл/дка.) към почвените хербициди
прираст, коренообразуване 0,500 - 1 л/дка Аминозол® (поливане) 7 - 10 дни след разсаждане
устойчивост срещу болести 1 - 1,5 л/дка Lebosol®-Калий-Плюс (лентово пръскане/поливане (в зависимост от редовете) в най-малко 150 л вода/дка) лентово третиране след разсаждане и през есента, листно пръскане през пролетта преди цъфтеж
ефективност, поносимост на препаратите за растителна защита и торенето с Калций 0,150 - 0,300 л/дка Аминозол® (в 100 литра вода за пръскане) към мероприятията по растителна защита и торенето с калций
за преодоляване на периодите с лоши условия за растеж 0,400 - 0,600 л/дка Lebosol®-Тотал Кер при стрес на насажденията
качество на листото, предотвратяване /преодоляване на желязна хлороза, воден транспорт 2 - 5 пъти 0,300 - 0,700 л/дка през пролетта от начало на вегетация
фотосинтеза, вътрешно качество, възстановяване, имунитет 2 - 3 пъти 0,400 - 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК през пролетта от начало на вегетация
качествен цъфтеж, транспорт на калций, завръз на плодове, качество на плода 2 пъти 0,200 л/дка Lebosol®-Робустус СК +
2 пъти 0,025 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК
зелена пъпка до прецъфтяване
устойчивост срещу болести 2 - 4 пъти 0,200 - 0,400 л/дка Lebosol®-Калий-Плюс зелена пъпка до прецъфтяване
студоустойчивост на цвета, добив 1 - 2 пъти 0,200 л/дка Аминозол® +
1 - 2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Робустус СК +
1 - 2 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Калий 450
от зелена пъпка преди очаквани студове
залагане на цвят, добив 2 - 3 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Фитоамин® начало на цъфтеж до беритба
срещу преждевременно окапване на листата, качество на листата, фотосинтеза, жизненост 2 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка Lebosol®-МагС СК начало на цъфтеж до беритба
твърдост на плода, стабилност при съхранение, имунитет 3 - 4 пъти 0,400 - 0,600 л/дка Lebosol®-Калций-Форте СК начало на цъфтеж до беритба
качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза 2 - 4 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК начало на цъфтеж до беритба
третираните култури се избягват от гризачи 3 - 5 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Сяра 800 ОД при необходимост
третираните култури се избягват от диви животни 0,200 л Аминозол® (с 200 мл вода (да се разтвори във вода 2-3 дни преди пръскане), количество за 1 декар) при необходимост
стимулира залагането на листни пъпки, натрупване на хранителни резерви, качество на семенните участъци, студоустойчивост 2 пъти 0,050 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК +
2 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-АквеБор СК +
2 пъти 0,200 - 0,300 л/дка Аминозол®
14 и 7 дни преди изваждане на младите растения за разсад