Skip to the navigation Skip to the content
Icon eines hellgrünen Kreises mit der Kontur einer dreiblättrigen Pflanze
Swing

Житни култури

Изисквания на различните житни култури към снабдяването с микроелементи

Видовете житни, към които принадлежат пшеница, ечемик, ръж, тритикале  както и овес, имат наред с изискването за макроелементи като азот, фосфор, калий също и висока нужда от микроелементи. При базов добив от 800 кг/дка извличането на манган е между 60 до 100 г/дка, на мед между 5 до 15 г/дка, на цинк между 25 до 35 г/дка и на бор между 5 до 10 г/дка. При наблюдение на извлечените количества изнасянето на микроелементи първоначално изглежда прекалено малко и употребата на основни торове обещава балансирано снабдяване  с хранителни вещества – предположение , което често не се случва на практика. Дори при добри показатели на съдържание в почвените анализи много землища проявяват симптоми на недостиг на хранителни вещества, което беше потвърдено през годините в многобройни растителни анализи при житни култури в цялата страна. Причините за дефицит на макро- и микроелементи могат да бъдат многобройни, най-често обаче са свързани с недостъпността на хранителни вещества в почвения разтвор.

Схема на приложения при житни – кога да използваме торовете Лебозол®?

Разгледайте нашата подробна схема за оптимално снабдяване с хранителни вещества, съдържаща всички важни листни торове Лебозол® за житни култури (напр. при пшеница, ечемик или ръж).
Намерете лесно оптималния момент за приложение на нашите продукти, за да си осигурите ефикасно и пълноценно торене. Така никога няма да пропуснете подходящия момент, за да подобрите пълния потенциал за растеж на вашите култури с торовете Лебозол®.

Изтеглете календара сега и оптимизирайте практиките си за торене!

Схема на приложение

 

Почвена pH-стойност и метеорологични условия

Микроелементите, с изключение на молибден, са много трудно достъпни за растението при високи pH-стойности на почвата. Освен това суша, заблатяване и студ могат да доведат до това, че растенията да не успеят да приемат наличните хранителни вещества в количество според своите нужди. Дажбата на микроелементи през почвата, особено на манган, се доказа като непрепоръчително. Поради споменатите причини не могат да се осигурят подвижност и усвояване от растението, въпреки че се постига наличие на елементи. Затова в практиката се наложи торенето с хранителни микроелементи през листото. Различни мероприятия по растителна защита през есента и пролетта правят възможно обикновеното листно торене без допълнителни разходи.

 

Манган, мед и цинк в комбинация при житни

Както беше споменато, манган, мед и цинк се числят към най-важните микроелементи при житни култури. Поради антагонизъм при хранителните вещества, торенето с тези три елемента показа така наречения „ефект на пързалката“, което означава, че приемът на един от тези елементи многократно се засилва чрез паралелна дажба на всеки един от другите. Една проста комбинация от тези три вещества се постига чрез употребата на Лебозол®-КвадроМаксС СК. В идеалния случай употребата е през есента и пролетта. Дажбата им покрива напълно достатъчно нуждите от хранителни вещества.
На особени местоположения, като блатисти почви (pH-стойност над 6,5) със специална нужда напр. на манган, се препоръчва повишаване на количеството хранително вещество чрез отделна дажба на манган.

Растенията, които са недостатъчно снабдени с хранителни вещества, са по-податливи на болести

За да предоставим на растенията по-добри условия срещу причинители на болести, препоръчваме листно приложение с  ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК. Комбинираните във ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК хранителни вещества сяра, мед и манган, имат при житните култури позитивен ефект за студоустойчивост, преодоляване на стрес и за имунните механизми на растението.

 

Без съдържание на соли, висока поносимост от листото и мека формулировка – употребата при изкласяване е възможна

Формулировката на суспензията с хранителни вещества Лебозол®-МагС СК е специално разработена за късно приложение, тъй като в сравнение със съдържащите соли, гранулирани продукти няма риск от изгаряне на листата при житни култури. Многократно по-високата ефикасност на хранителните вещества спрямо неформулираните соли се показа чрез опити.

 

Mагнезий и сяра за подпомагане на добива на суров протеин

През последните години често на полетата със зимен ечемик се наблюдаваше явен недостиг на сяра.
Чрез намаления прием на сяра от атмосферата и силното отмиване на елемента от есенните дъждове много площи през пролетта имаха светложълто оцветяване на младите листа.
Ясна е разликата с недостига на азот, който се проявява на по-старите листа с изсветляване. Към почвеното торене със сяра се препоръчва за непосредствено преодоляване на тези симптоми на серен недостиг при житни листно торене с Лебозол® Сяра 800 СК или Лебозол® MагС СК в BBCH 31/32.
Доброто снабдяване със сяра стимулира едновременно и приема на азот, поради което  трябва да бъде подсигурено като основа за образуване на добив. Една дажба на магнезий и сяра по време на изкласяване допълнително стимулира образуването на протеин и се осъществява чрез Лебозол® МагС СК.
Ползването на формулирани суспензии е не само стопански, но и агрономически изгодно за земеделеца.