bg
Merkliste Icon 0

Житни култури

Изисквания на различните житни култури към снабдяването с микроелементи

Познатите ни видове житни, към които причисляваме пшеницата, ечемика, ръжта, тритикале и овеса, освен изисквания към основните хранителни елементи имат висока потребност от микроелементи. При един добив от 800 кг/дка извличането на  манган е от 60 до 100 г/дка, мед от 5 до 15 г/дка, цинк 25 - 35 г/дка и бор 5 - 10 г/дка. Наблюдавайки количествата на извлечените вещества може първоначално да ни се стори, че при микроелементите те са доста оскъдни и че употребата на основни торове осигурява необходимото

снабдяване с хранителни вещества – извод, който в практиката се оказва неверен. Дори почвения анализ да доказва добра запасеност с хранителни вещества, на много места се проявяват симптоми на недостиг, което ясно пролича при последвалите многобройни растителни анализи. Причините за недостиг на макро- и микроелементи могат да бъдат много разнообразни, но най-често са свързани с достъпността на хранителни вещества в почвения разтвор.

 

pH-стойност на почвата и метеорологични условия

Микроелементите, с изключение на молибден, са много трудно достъпни за растението при високи рН-стойности. Към това трябва да се добави и факта, че суша, неподвижна влага и студ водят до това растението да не успява да усвои наличните хранителни вещества в количества според своите нужди. Дажбата на  микроелементиособено на манган, се оказа, че не се препоръчва през почвата. Дори да се достигне необходимата наличност почвено, поради изброените причини не могат да се осигурят подвижност и прием от растението. Затова в практиката се доказа като надеждно храненето с микроелементи през листото. Различните мероприятия по растителна защита през есента и пролетта правят възможно и лесно листното хранене без допълнителни разходи.

Засилване на имунитета срещу болести

За да се избегнат есенните фунгицидни пръскания, както и да се гарантира по-добри условия на растенията за презимуване, се препоръчва листно приложение на  ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК. Комбинираните във ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК хранителни вещества сяра, мед и манган имат положителен ефект върху житните култури за студоустойчивост, устойчивост на стрес и подсилване на имунитета срещу болести.

Манган, мед и цинк като комбинация при житни

Както беше споменато, манган, мед и цинк се нареждат към най-важните микроелементи при житните култури. Предвид антагонизмът на хранителните елементи при тези три микроелемента се установи, че приемът на всеки един от тях многократно се увеличава чрез паралелна дажба на другите два. Чрез Lebosol®-Трипъл СК или Lebosol®-Квадро С СК беше постигната оптималната комбинация на тези три елемента. Идеалният начин за дажба е през есента и в началото на годината, така нуждата от хранителни вещества се покрива в достатъчна степен. На специфични площи, като например такива със заблатявания (pH-стойност над 6,5) където има особена нужда напр. от манган, се препоръчва отделно допълнително даване на манган.

Лесна поносимост при изкласяване чрез меко действаща формулировка без соли

Формулираната суспензия на хранителни елементи Lebosol®-МагС СК е специално разработена за късни приложения, и в сравнение със гранулираните продукти съдържащи соли няма опасност от изгаряния по листата. Опитите доказаха многократно по-висока ефикасност на хранителните вещества спрямо неформулираните соли.

 

Магнезий и сяра стимулират съдържанието на суров протеин

В последните години често при площите със зимен ечемик проличава явен недостиг на сяра.

Чрез намаляване на внасянето на сяра от атмосферата и силното отмиване заради есенните валежи на много площи през пролетта се забелязват светложълти оцветявания върху младите листа.

Ясна е разликата с недостига на Азот, при който подобно светло оцветяване е забележимо върху по-старите листа . Към необходимото основно торене със сяра за непосредствено преодоляване на симптомите на недостиг на сяра при житни се препоръчва листно хранене с

Lebosol®-Сяра 800 СК или Lebosol®-MагC  в стадий EC 31/32 (от 1-ви до 2-ри възел).

Доброто снабдяване със сяра стимулира същевременно приема на азот, поради което има основно значение за образуването на добив. Даването на магнезий и сяра към пръсканията при изкласяване е стимулиращо образуването на протеин  и би могло да се осъществи чрез Lebosol®-MагС СК.

Употребата на формулирани суспензии има не само икономически, но и агрономически предимства .

недостиг на сяра

Основни препоръки

Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
третиране на посевния материал с хранителни вещества 3 - 4 л/тон семена Lebosol®-Тотал Кер при третиране на посевния материал
подобрява ефективността и поносимостта на почвените хербициди 0,020 - 0,060 л/дка Хербозол® (в зависимост от типа на почвата: при тежки почви с високо съдържание на хумус 20 мл/дка; при леки почви с ниско съдържание на хумус 60 мл/дка.) към почвените хербициди
студоустойчивост, макроелементи 0,600 л/дка Lebosol®-ПК-Макс през есента от 3-ти лист
устойчивост срещу болести 0,400 - 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК през есента от 3-ти лист
третираните култури се избягват от гризачи 3 - 5 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Сяра 800 ОД през есента от 3-ти лист
студоустойчивост, микроелементи 0,050 - 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК +
0,025 - 0,075 л/дка Lebosol®-Мед 350 СК +
0,050 - 0,075 л/дка Lebosol®-АквеБор СКили 0,150 - 0,300 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК (комбиниран вариант)
през есента от 3-ти лист
устойчивост на стрес 0,200 - 0,300 л/дка Аминозол® през пролетта от начало на вегетация
качество на зърното, съдържание на протеин 0,400 - 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК +
0,300 - 0,500 л/дка Lebosol®-МагС СК
от изкласяване
устойчивост, усвояване на aзот 0,050 - 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК +
0,025 - 0,075 л/дка Lebosol®-Мед 350 СК +
0,050 - 0,100 л/дка Lebosol®-Цинк 700 СК +
0,050 - 0,100 л/дка Lebosol®-АквеБор СКили 0,150 - 0,200 л/дка Lebosol®-КвадроМаксС СК (комбиниран вариант)
през пролетта от начало на вегетация до изкласяване
устойчивост срещу болести 0,400 - 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК през пролетта от начало на вегетация до изкласяване
добив, жизненост, микроелементи 1 - 2 пъти 0,300 - 0,500 л/дка Lebosol®-МагС СК през пролетта от начало на вегетация до изкласяване
добив, жизненост, микроелементи 0,100 - 0,200 л/дка Lebosol®-КвадроМаксС СК +
0,100 - 0,200 л/дка Lebosol®-Микс за житни СК +
2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-ПК-Макс
през пролетта от начало на вегетация до изкласяване
добив, жизненост, микроелементи 0,150 - 0,200 л/дка Lebosol®-КвадроМаксС СК през пролетта от начало на вегетация
студоустойчивост, микроелементи 0,150 - 0,600 л/дка Lebosol®-НутриФос 3-30-0 през пролетта от начало на вегетация