Skip to the navigation Skip to the content
Swing

Преодоляване дефицит на микроелементи при рапица

При обследване на рапичен посев в региона на град Раковски установихме сериозен дефицит на няколко микроелемента едновременно.

 Това ни подсказа, че има проблем с pH на почвата и след замерване установихме pH 4,2. На база на извършения анализ препоръчахме третиране с Лебозол® Молибден (Mo 215гр/л) в доза 25 мл/дка в комбинация с Лебозол® Робустус СК (B 100 гр/л, CaО 215 гр/л, Mg 25 гр/л ) в доза 200 мл/дка. Имайки предвид късната есен пръскането беше извършено още на следващия ден (12.11.2018 г.).

Първоначално не се наблюдаваше видим ефект от третирането, но при развите на новите листа видимо вече не се забелязваха признаци на хранителни дефицити.

В началото на пролетта (през месец февруари) след активиране на вегетацията растенията бяха в перфектна форма и нямаше и следа от на пръв поглед безизходната ситуация на есен.

Във фаза начало на стрелкуване повторихме третирането със същите продукти, в резултат на което средният отчетен добив бе 320 кг/дка.

  • Хронологични подробности за състоянието на посева вижте по-долу:

Научете подробности за използваните продукти