bg
Merkliste Icon 0

Lebosol®-Магфос

отбележете PDF

Продукт

ЕO-ТОР
NP-торов разтвор с магнезий 3-30 (7)


Хранително вещество:
3 % амиден азот (N) 45 гр/л ,
30 % водоразтворим фосфат (P2O5) 450 гр/л ,
6,8 % водоразтворим магнезий (MgO) 100 гр/л


Плътност: 1,50


рН-стойност: 1,5 - 2,0


Цвят: светлосин


Съхранение

Нашите продукти са изследвани на температури от  -10 °C до +45 °C и безпроблемно могат да се съхраняват при тези температури. Кристалите, които може да се образуват от студа, се разтварят при по-висока температура. За оптимално съхранение на нашите продукти препоръчваме да се пазят от замръзване и съхраняват от +5 °C и нагоре. 

Смесимост

Lebosol®-Магфос се смесва с общоприетите препарати за растителна защита. Тъй като не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими, за всеки случай е необходима смесителна проба с малки количества от предвидените за пръскане продукти. Смесването с медни препарати изисква проверка на поносимостта. При смесване с листни торове и препарати за растителна защита, резервоара на пръскачката да се напълни 2/3 с вода и продуктите да се добавят поотделно. Lebosol®-Магфос да се прибавя като последен компонент.

Активно вещество на продукта

Фосфорът е слабо наличен в киселинни или силно алкални (варовити) почви, почви с бедно съдържание на хумус или с високо съдържание на желязо и при студ и влага. При култури с лошо развита коренова система често настъпва недостиг на фосфор.

Недостигът на фосфор се изразява с по-малко и по-дребни грудки при картофите, малки, тъмнозелени млади листа, дребни растения, червено оцветяване по стъблата и листата, лошо качество на плода и намалена трайност.

Препоръки за употреба

Култура Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
При всички култури Zur Phosphor- und Magnesiumversorgung, Phosphortransport, Ertrag, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte), N-Effizienz, Energiehaushalt und Photosyntheseleistung, Wurzelbildung 5 - 10 l/ha Lebosol®-Магфос (Bei Blattdüngung in mindestens 200 l Wasser. Bei Applikation mit Rückenspritze 1%ig. Nicht während der Blüte!) при необходимост
При всички култури снабдяване с фосфор 0,500 - 1 л/дка Lebosol®-Магфос (При листно торене в най-малко 20 л вода. При пръскане с ръчна/гръбна пръскачка 1 %-ен разтвор) при необходимост
Житни култури енергиен баланс, усвояване на азот, жизненост, студоустойчивост 0,500 л/дка Lebosol®-Магфос (предимно при студ и влага) през есента от 3-ти лист
Житни култури енергиен баланс, добив, усвояване на азот, жизненост 2 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Магфос през пролетта от начало на вегетация до изкласяване
Житни култури Kornqualität, Proteingehalt, Winterhärte 1 - 2 mal 5 l/ha Lebosol®-Магфос от 3-ти лист
Пасища и ливади енергиен баланс, добив, усвояване на азот, жизненост 2 - 4 пъти 0,500 - 1 л/дка Lebosol®-Магфос по време на вегетационния период
Пасища и ливади Förderung der Anfangsentwicklung (im Frühjahr), N-Effizienz, Winterhärte 2 - 5 mal 5 - 10 l/ha Lebosol®-Магфос по време на вегетационния период
Картофи Knollenansatz, Knollen-/Schalenqualität, Knollenwachstum, Sortierung 2 - 4 mal 5 - 10 l/ha Lebosol®-Магфос при удебеляване на столоните
Картофи добив, залагане на грудки, качество и размер на грудките 2 пъти 0,6 л/дка Lebosol®-Магфос при удебеляване на столоните
Картофи добив, качество на грудките и обвивката, нарастване на грудките 2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-Магфос от 10 мм диаметър на грудката
Бобови култури образуване на грудки, качество, зрялост 2 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-Магфос от 6-ти лист
Бобови култури Knöllchenbildung, Qualität, Proteingehalt 1 - 2 mal 5 l/ha Lebosol®-Магфос от 6-ти лист
Царевица начално развитие, енергиен баланс, добив, усвояване на азот, жизненост 1 - 2 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Магфос (предимно при студ и влага) от 4-ти лист
Царевица Förderung der Jugendentwicklung (insbesondere bei Kälte und Nässe), N-Effizienz, Vitalität 1 - 2 mal 5 l/ha Lebosol®-Магфос от 4-ти лист
Рапица енергиен баланс, усвояване на азот, жизненост 1 - 2 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Магфос (предимно при студ и влага) през пролетта от начало на вегетация до начало на цъфтеж
Рапица Förderung der Jugendentwicklung (insbesondere bei Kälte und Nässe), N-Effizienz, Vitalität, Ölgehalt 1 - 2 mal 5 - 10 l/ha Lebosol®-Магфос от 4-ти лист
Слънчоглед начално развитие, енергиен баланс, усвояване на азот, жизненост 0,500 л/дка Lebosol®-Магфос (предимно при студ и влага) от 4-ти лист
Слънчоглед Förderung der Jugendentwicklung (insbesondere bei Kälte und Nässe), N-Effizienz, Vitalität, Ölgehalt 1 - 2 mal 5 l/ha Lebosol®-Магфос от 4-ти лист
Захарно цвекло Förderung der Jugendentwicklung (insbesondere bei Kälte und Nässe), N-Effizienz, Vitalität, Zuckerbildung 1 - 3 mal 5 l/ha Lebosol®-Магфос от 6-ти лист
Захарно цвекло развитие на листото, начално развитие, усвояване на азот, растеж на корените, образуване на захари 1 - 2 пъти 0,500 л/дка Lebosol®-Магфос от 6-ти лист
Ягоди Vitalität, Fruchtfestigkeit, Lager- und Transportstabilität 2 - 4 mal 5 l/ha Lebosol®-Магфос от завръз на плодове
Семкови плодове Rote Deckfarbe, Fruchtfestigkeit, Lager- und Transportstabilität 2 mal 10 l/ha Lebosol®-Магфос 4 и 2 седмици преди беритба
Костилкови плодове Vitalität, Fruchtfestigkeit, Lager- und Transportstabilität 2 - 4 mal 5 - 10 l/ha Lebosol®-Магфос от завръз на плодове
Храстовидни плодове Vitalität, Fruchtfestigkeit, Lager- und Transportstabilität 2 - 4 mal 5 l/ha Lebosol®-Магфос от завръз на плодове
Десертно грозде Vitalität, Fruchtfestigkeit, Lager- und Transportstabilität 2 - 4 mal 5 - 10 l/ha Lebosol®-Магфос от завръз на плодове
Винено грозде Vitalität, Fruchtfestigkeit, Lager- und Transportstabilität 2 - 4 mal 5 - 10 l/ha Lebosol®-Магфос от завръз на плодове
Аспержи енергиен баланс, добив, усвояване на азот, натрупване на хранителни резерви, жизненост 1 - 3 пъти 0,500 - 1 л/дка Lebosol®-Магфос от средата на вегетационния период
Зеленчуци енергиен баланс, добив, усвояване на азот, качество 1 - 3 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-Магфос (предимно при студ и влага) при достатъчно развита листна маса
Зеленчуци Förderung der Jugendentwicklung (inbesondere bei Kälte und Nässe), N-Effizienz, Vitalität, innere Qualität 2 - 4 mal 5 - 10 l/ha Lebosol®-Магфос при достатъчно развита листна маса
Цитрусови култури Vitalität, Fruchtfestigkeit, Lager- und Transportstabilität 2 - 4 mal 5 - 10 l/ha Lebosol®-Магфос от завръз на плодове
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки Förderung der Jugendentwicklung (inbesondere bei Kälte und Nässe), N-Effizienz, Vitalität, innere Qualität 2 - 4 mal 5 - 10 l/ha Lebosol®-Магфос при достатъчно развита листна маса
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки енергиен баланс, добив, усвояване на азот, качество 1 - 3 пъти 0,600 л/дка Lebosol®-Магфос (предимно при студ и влага) при достатъчно развита листна маса
Хмел Förderung der Jugendentwicklung (insbesondere bei Kälte und Nässe), N-Effizienz, innere Qualität 2 - 4 mal 5 - 10 l/ha Lebosol®-Магфос 0,5 m Wuchshöhe bis Ernte
Тютюн Förderung der Jugendentwicklung (insbesondere bei Kälte und Nässe), N-Effizienz, innere Qualität 1 - 2 mal 5 l/ha Lebosol®-Магфос от 4-ти лист
Разсадник енергиен баланс, усвояване на азот, жизненост 1 - 3 пъти 0,500 - 1 л/дка Lebosol®-Магфос по време на вегетационния период
Разсадник N-Effizienz, Vitalität 1 - 3 mal 5 - 10 l/ha Lebosol®-Магфос при необходимост
Коледни дръвчета N-Effizienz, Vitalität 1 - 3 mal 5 - 10 l/ha Lebosol®-Магфос от разлистване
Тревни настилки начално развитие, жизненост, коренообразуване 3 - 5 пъти 0,500 - 0,800 л/дка Lebosol®-Магфос (предимно при студ и влага) по време на вегетационния период
Тревни настилки Förderung der Jugendentwicklung (insbesondere bei Kälte und Nässe), E-Effizienz, Vitalität 2 - 5 mal 5 - 10 l/ha Lebosol®-Магфос по време на вегетационния период
Nüsse Vitalität, Fruchtfestigkeit, Lager- und Transportstabilität 2 - 4 mal 5 l/ha Lebosol®-Магфос от завръз на плодове
Baumwolle Förderung der Jugendentwicklung (inbesondere bei Kälte und Nässe), N-Effizienz, Faserstabilität 2 - 4 mal 5 l/ha Lebosol®-Магфос от 4-ти лист
Reis Kornqualität, Proteingehalt, N-Effizienz 1 - 2 mal 5 l/ha Lebosol®-Магфос от 3-ти лист