bg
Merkliste Icon 0

Lebosol®-Манган ГОЛД СК

отбележете PDF

Продукт

ЕО-ТОР
Суспензия на манганов тор


Хранително вещество:
19,2 % общ манган (Mn) от които 7 % водоразтворим манган (Mn) 315 гр/л

Допълнително се съдържат: 3,8 % нитратен азот (60 гр/л N); 1,9 % сяра (30 гр/л S); 0,07 % Цинк (1 гр/л Zn)


Плътност: 1,63


рН-стойност: 4,0


Цвят: кафяв


Съхранение

Нашите продукти са изследвани на температури от  -10 °C до +45 °C и безпроблемно могат да се съхраняват при тези температури. Кристалите, които може да се образуват от студа, се разтварят при по-висока температура. За оптимално съхранение на нашите продукти препоръчваме да се пазят от замръзване и съхраняват от +5 °C и нагоре. 

Смесимост

Lebosol®-Манган ГОЛД СК се смесва с общоприетите ПРЗ. Тъй като не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими за всеки случай е целесъобразен тест на смесимостта с малки количества от предвидените за пръскане продукти. При смесване с листни торове или ПРЗ резервоара на пръскачката  да се пълни 2/3 с вода и продуктите да се добавят поотделно. Lebosol®-Манган ГОЛД СК да се прибавя като последен компонент при непрекъснато разбъркване.

Активно вещество на продукта

Манганът е слабо наличен при хумусни, песъчливи, рохкави почви, при почви с висока pH-стойност и при студ и влага.

Недостигът на манган се изразява чрез пожълтяване на листата, черни точки върху листото, светлозелени мраморни петна между главните артерии, загуба на качество, напр. лошо качество на кората при картофи.

Lebosol®-Манган ГОЛД СК е специална формулировка на манган, която се състои от бързо действащ манган-нитрат и по-дълго действащ манган-карбонат плюс Аминозол®. Аминозол® подобрява приема на манган в растението.

Препоръки за употреба

Култура Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
При всички култури за снабдяване с манган 0,050 - 0,200 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК (при листно торене в най-малко 20 л вода. При пръскане с ръчна/гръбна пръскачка 0,2%-ен разтвор. Многократната употреба с малки дози повишава ефективността.) при необходимост
При всички култури За снабдяване с Манган, качество на листото, воден баланс, фотосинтетичен капацитет, редуциране на радиационния стрес (Антиоксиданти) Повече третирания с 0,050 – 0,200 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК (в най-малко 20 л вода. При пръскане с ръчна/гръбна пръскачка 0,25%-ен разтво) при необходимост
При всички култури Снабдяване на посева с хранителни вещества за по-добро начално развитие и жизненост 0,5 - 2 л/т Lebosol®-Манган ГОЛД СК За третиране на посева и растението
Житни култури добив, усвояване на азот, фотосинтеза, устойчивост при презимуване 0,050 - 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК (препоръка за есенно-житни култури) през есента от 3-ти лист
Житни култури братене, добив, усвояване на азот, устойчивост 0,050 - 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК (препоръка за есенно-житни култури) през пролетта от начало на вегетация
Житни култури братене, добив, усвояване на азот, устойчивост 2 пъти 0,050 - 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК (препоръки за пролетни житни култури) от 3-ти лист
Житни култури Усвояване на азот, жизненост, братене, здравина на стъблото, зимоустойчивост 2 - 4 пъти 0,100 - 0,200 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК от 3-ти лист
Пасища и ливади качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза, устойчивост при презимуване 2 - 5 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК по време на вегетационния период
Пасища и ливади Усвояване на азот, жизненост, братене, здравина на стъблото, зимоустойчивост 2 - 5 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК по време на вегетационния период
Картофи намалява предразположеността към струпясване 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК към третирането на посевния материал
Картофи качество на кората, имунитет 1 - 2 пъти 0,100 - 0,200 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК от началото на оформяне на реда
Картофи Усвояване на азот, жизненост, качество на обелката 2 - 4 пъти 0,200 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК от 6-ти лист
Бобови култури фотосинтеза, резистентност, устойчивост при презимуване 1 - 2 пъти 0,100 - 0,200 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК от 6-ти лист
Бобови култури Усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ), съдържание на протеин 1 - 3 пъти 0,100 - 0,200 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК от 6-ти лист
Царевица Усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ) 1 - 2 пъти 0,100 - 0,200 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК от 4-ти лист
Царевица добив, фотосинтеза, имунитет 0,100 - 0,200 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК от 4-ти лист
Рапица добив, фотосинтеза, имунитет, студоустойчивост 0,100 - 0,200 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК през есента от 4-ти лист
Рапица Усвояване на азот, жизненост, маслено съдържание, зимоустойчивост 2 - 3 пъти 0,100 - 0,200 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК от 4-ти лист
Рапица добив, фотосинтеза, имунитет, студоустойчивост 1 - 2 пъти 0,100 - 0,200 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК през пролетта от начало на вегетация до начало на цъфтеж
Слънчоглед Усвояване на азот, жизненост, маслено съдържание 0,100 - 0,200 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК от 4-ти лист
Слънчоглед добив, фотосинтеза, имунитет 0,100 - 0,200 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК от 4-ти лист
Захарно цвекло добив, фотосинтеза, имунитет 1 - 2 пъти 0,100 - 0,200 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК от 6-ти лист
Захарно цвекло Усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ) 1 - 3 пъти 0,100 - 0,200 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК от 6-ти лист
Ягоди качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза 2 - 4 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК през пролетта от начало на вегетация
Ягоди Усвояване на азот, жизненост, зимоустойчивост 2 - 4 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК от зелена пъпка
Семкови плодове усвояване на азот, повече жизненост(напр. при студ), оцветяване на плода 2 - 4 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК От червени пъпки до беритба
Семкови плодове качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза 2 - 4 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК след прецъфтяване (при склонни към ръжда сортове, едва от големина на орех)
Семкови плодове зелен основен цвят 2 - 4 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК от юнското окапване на плодовете до беритба
Костилкови плодове Усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ) 2 - 3 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК от завръз на плодове
Костилкови плодове качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза 2 - 3 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК завръз на плодове до беритба
Храстовидни плодове Усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ) 2 - 3 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК При започване растежа на леторастите
Храстовидни плодове качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза 2 - 4 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК от начало на развитие на леторасти до беритба
Десертно грозде Усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ) 2 - 3 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК видими леторасти
Десертно грозде качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза 2 - 4 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК видими леторасти
Винено грозде Усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ) 2 - 3 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК видими леторасти
Винено грозде качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза 2 - 4 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК видими леторасти
Зеленчуци качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза 2 - 3 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК при достатъчно развита листна маса
Зеленчуци Усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ) 2 - 4 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК при достатъчно развита листна маса
Цитрусови култури Усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ) 2 - 3 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК От бели пъпки до беритба
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки Усвояване на азот, качество на листото, повече жизненост (напр. при студ), маслено съдържание 2 - 4 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК при достатъчно развита листна маса
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза 1 - 3 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК при достатъчно развита листна маса
Хмел Усвояване на азот, жизненост, зимоустойчивост 1 - 4 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК 0,5 м височина до беритба
Хмел качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза 2 - 4 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК от 0,5 м височина на растението до начало на цъфтеж
Тютюн Усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ) 1 - 3 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК от 4-ти лист
Тютюн качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза 1 - 3 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК от 4-ти лист
Коледни дръвчета Усвояване на азот, качество на игличките, жизненост, зимоустойчивост 2 - 3 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК от разлистване
Коледни дръвчета качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза 2 - 4 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК по време на вегетационния период
Декоративни растения Качество на листото, жизненост 2 пъти 0,050 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК при достатъчно развита листна маса
Декоративни растения качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза 2 - 3 пъти Lebosol®-Манган ГОЛД СК (0,250 л/10 литра вода за пръскане, 0,100 л/дка) при необходимост
Тревни настилки братене, качество на листото, фотосинтеза, устойчивост 1 - 5 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК по време на вегетационния период
Тревни настилки Усвояване на азот, жизненост, братене, здравина на стъблото, зимоустойчивост 2 - 5 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК по време на вегетационния период
Ядки Усвояване на азор, повече жизненост (напр. при студ), качество на черупката 2 - 5 пъти 0,200 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК От набъбване на пъпки
Памук Усвояване на азот, повече жизненост(напр. при студ), зимоустойчивост 2 - 3 пъти 0,100 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК от 4-ти лист
Ориз Усвояване на азот, жизненост, братене, здравина на стъблото 1 - 3 пъти 0,100 - 0,200 л/дка Lebosol®-Манган ГОЛД СК от 3-ти лист