bg
Merkliste Icon 0

Lebosol-Нутриплант® 12-4-6 

отбележете PDF

Продукт

ЕО-ТОР
NPK-торов разтвор 12-4-6 с хранителни микроелементи, листен тор


Хранително вещество:
12 % общ азот (N) 140 гр/л ,
1,6 % амониев азот (N) ,
1,8 % нитратен азот (N) ,
8,6 % амиден азот (N) ,
4 % водоразтворим фосфат (P2O5) 50 гр/л ,
6 % водоразтворим калиев оксид (K2O) 70 гр/л

Всички микроелементи във водоразтворима форма. 0,01 % B; 0,02 % Cu*; 0,02 % Fe*; 0,01 % Mn*; 0,001 % Mo; 0,01 % Zn*; (* като хелат от EDTA)


Плътност: 1,20


рН-стойност: 7,2


Цвят: зелен


Съхранение

Нашите продукти са изследвани на температури от  -10 °C до +45 °C и безпроблемно могат да се съхраняват при тези температури. Кристалите, които може да се образуват от студа, се разтварят при по-висока температура. За оптимално съхранение на нашите продукти препоръчваме да се пазят от замръзване и съхраняват от +5 °C и нагоре. 

Смесимост

Нутриплант 12-4-6 се смесва с общоприетите препарати за растителна защита. Понеже не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими, за всеки случай е необходима смесителна проба с малки количества от предвидените за пръскането продукти. Да не се смесва с торове, съдържащи калций и магнезий, както и с манганов нитрат. При смесване с листни торове и препарати за растителна защита, резервоара на пръскачката  да се напълни 2/3 с вода и продуктите да се добавят поотделно. Нутриплант 12-4-6 да се прибавя като последен компонент.

Активно вещество на продукта

Препоръки за употреба

Култура Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
При всички култури За снабдяване с хранителни вещества, жизненост, качество на листото, фотосинтетичен капацитет Kапково Lebosol-Нутриплант® 12-4-6  Попитайте вашия специалист-консултант!
При всички култури За снабдяване с хранителни вещества, жизненост, качество на листото, фотосинтетичен капацитет 0,500 - 1 л/дка Lebosol-Нутриплант® 12-4-6  (в най-малко 20 литра вода или 0,5 - 1%-ен разтвор при нормални култури, 0,5%-ен разтвор при чувствителни култури под стъкло/фолио. Не по време на цъфтеж!) при необходимост
При всички култури за снабдяване с хранителни елементи 0,500 - 1 л/дка Lebosol-Нутриплант® 12-4-6  (в най-малко 20 литра вода или 0,5 - 1%-тен разтвор (при чувствителни култури под стъкло/фолио 0,25 - 0,5%-тен разтвор)) при необходимост