bg
Merkliste Icon 0

Lebosol®-ТриMакс СК

отбележете PDF

Продукт

ЕO-Течен тор

Разтвор на смес на хранителни микроелементи с мед (Cu), манган (Mn) и цинк (Zn), листен тор


Хранително вещество:
8,4 % обща мед (Cu) като меден оксихлорид 140 гр/л ,
12 % общ манган (Mn) като манганов оксид 200 гр/л ,
8,5 % общ цинк (Zn) като цинков оксид 140 гр/л


Плътност: 1,66


рН-стойност: 8,5


Цвят: синьо-зелен


Съхранение

Нашите продукти са изследвани на температури от  -10 °C до +45 °C и безпроблемно могат да се съхраняват при тези температури. Кристалите, които може да се образуват от студа, се разтварят при по-висока температура. За оптимално съхранение на нашите продукти препоръчваме да се пазят от замръзване и съхраняват от +5 °C и нагоре. 

Смесимост

Lebosol®-ТриМакс СК се смесва с общоприетите препарати за растителна защита. Понеже не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими, за всеки случай е необходима смесителна проба с малки количества  от предвидените за пръскането продукти. При смесване с листни торове и препарати за растителна защита резервоара на пръскачката  да се напълни 2/3 с вода и продуктите да се добавят поотделно.  Lebosol®-ТриМакс СК да се прибавя като последен компонент при непрекъснато разбъркване.

Активно вещество на продукта

Недостигът на манган,цинк и мед се проявява при едни и същи условия:при богати на хумус,песачливи,рохкави почви,при висока pH-стойност,при суша или при студ и влага.

Липсата на манган се изразява чрез оцветяване в жълто на листата, черни точки по листото,светлозелени жилки между основните артерии,влошаване на качеството.

Липсата на цинк се изразява чрез хлоротични ивици,оранжево оцветяване,свит растеж, малки листа.

Липсата на мед се изразява с усукано първо листо и усукани по-млади листа,спираловидни и увиснали върхове на листата,(частично) празни пъпки/класове,лошо зърнообразуване, свити растения.

Препоръки за употреба

Култура Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
При всички култури за снабдяване с мед, манган и цинк 0,100 - 0,150 л/дка Lebosol®-ТриMакс СК (при листно торене в най-малко 20 - 40 литра вода. При пръскане с ръчна/гръбна пръскачка 0,5 %-тен разтвор.) при необходимост
Житни култури добив, съдържание на протеин, качество 0,100 - 0,150 л/дка Lebosol®-ТриMакс СК при достатъчно развита листна маса
Житни култури за снабдяване с мед 0,100 - 0,150 л/дка Lebosol®-ТриMакс СК от 3-ти лист до края на братенето