bg
Merkliste Icon 0

ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК

отбележете PDF

Продукт

ЕО-ТОР
Течна смес на микроелементи с мед (Cu) и манган (Mn)


Хранително вещество:
2,4 % обща мед (Cu) 40 гр/л ,
9,6 % общ манган (Mn) 150 гр/л

Допълнително се съдържат: 36 % елементарна сяра (570 гр/л S)


Плътност: 1,58


рН-стойност: 7,0 - 8,0


Цвят: зелен


Съхранение

Нашите продукти са изследвани на температури от  -10 °C до +45 °C и безпроблемно могат да се съхраняват при тези температури. Кристалите, които може да се образуват от студа, се разтварят при по-висока температура. За оптимално съхранение на нашите продукти препоръчваме да се пазят от замръзване и съхраняват от +5 °C и нагоре. 

Смесимост

ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК се смесва с общоприетите препарати за растителна защита. Тъй като не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими , за всеки случай е необходима смесителна проба с малки количества от предвидените за пръскането продукти. При смеси с листни торове и ПРЗ, резервоара на пръскачката  да пълни 2/3 с вода и продуктите да се добавят поотделно. ВИТАЛoСol® ГОЛД СК да се прибавя като последен компонент. Да се пръска веднага при непрекъснато разбъркване.

Активно вещество на продукта

Мед и манган са слабо налични: при хумусни, песъчливи, рохкави почви, при висока pH-стойност, при суша или при студ и влага.

Недостигът на мед се проявява чрез усукан флагов лист и усукани по-млади листа, спираловидно увиснали върхове на листата, (частично) празни метлици/класове, лошо зърнообразуване, набити растения. Особено при овес, пшеница и ечемик; ръж и тритикале са по-слабо чувствителни.

Недостигът на манган се изразява чрез пожълтяване на листата, черни точки върху листото, светло зелени мраморни петна между главните артерии , влошено качество.

Сярата е слабо налична при кисели почви, леки или песъчливи почви, при ниско съдържание на хумус, при лошо проветрени почви.

Недостигът на

сяра се изразява чрез сиви/жълти мраморни петна на по-младите листа, набит растеж, бледожълти цветове, забавено узряване и намалено маслено съдържание при маслодайни.

Препоръки за употреба

Култура Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
При всички култури Снабдяване с хранителни вещества, засилване защитните сили на растението и метаболитните процеси, качество на листото, засилване толерантността към стрес и индуцираната от сяра устойчивост 0,400 – 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК (за листно торене в най-малко 20л.вода) при необходимост
При всички култури За третиране на посева 1 – 4 л/т ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК към третирането на посевния материал
При всички култури за снабдяване с манган, мед и сяра 0,150 - 0,300 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК (при листното торене в най-малко 20 литра вода) при необходимост
При всички култури устойчивост срещу болести 0,400 - 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК (при листното торене в най-малко 20 литра вода) при необходимост
При всички култури Хранително снабдяване със сяра, манган, мед, добив, устойчивост, воден баланс, усвояване на азот, фотосинтетичен капацитет 0,200 - 0,300 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК (За листно торене в най-малко 20 л. вода) при необходимост
Житни култури добив, усвояване на азот, фотосинтеза, устойчивост при презимуване 0,150 - 0,300 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК (препоръка за есеннo-житни култури) през есента от 3-ти лист
Житни култури съдържание на протеин и качество на зърното, добив, усвояване на азот 0,150 - 0,300 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК (препоръка за есенно-житни култури) от изкласяване
Житни култури братене, добив, усвояване на азот, устойчивост 0,150 - 0,300 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК (препоръка за есенно-житни култури) през пролетта от начало на вегетация
Житни култури Засилване защитните сили на растението, ревитализация 1 – 3 пъти 0,400 – 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 3-ти лист
Житни култури Снабдяване с хранителни вещества, съдържание на протеин и качество на зърното, зимоустойчивост 1 – 3 пъти 0,200 – 0,300 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 3-ти лист
Житни култури братене, добив, усвояване на азот, устойчивост 2 пъти 0,150 - 0,300 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК (препоръка за пролетни житни култури) от 3-ти лист
Пасища и ливади Качество на листото, усвояване на азот, фотосинтетичен капацитет, зимоустойчивост, енергийно съдържание 2 – 5 пъти 0,200 – 0,400 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК по време на вегетационния период
Пасища и ливади качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза, устойчивост при презимуване 2 - 5 пъти 0,200 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК по време на вегетационния период
Картофи Засилване защитните сили на растението, ревитализация 2 – 4 пъти 0,400 – 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от началото на оформяне на реда
Картофи качество на кората, имунитет 1 - 2 пъти 0,200 - 0,300 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от началото на оформяне на реда
Картофи Качество на листото, усвояване на азот, качество на обвивката 2 – 4 пъти 0,200 – 0,300 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 6-ти лист
Бобови култури Засилване защитните сили на растението, ревитализация 1 – 2 пъти 0,400 – 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 6-ти лист
Бобови култури Качество на листото, усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ), енергийно съдържание 1 – 2 пъти 0,200 – 0,300 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 6-ти лист
Бобови култури фотосинтеза, резистентност, устойчивост при презимуване 1 - 2 пъти 0,150 - 0,300 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 6-ти лист
Царевица добив, фотосинтеза, имунитет 0,200 - 0,300 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 4-ти лист
Царевица Засилване защитните сили на растението, ревитализация 1 – 2 пъти 0,400 – 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 4-ти лист
Царевица Качество на листото, усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ), съдържание на протеин 1 – 2 пъти 0,200 – 0,300 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 4-ти лист
Рапица добив, фотосинтеза, имунитет, студоустойчивост 0,300 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК през есента от 4-ти лист
Рапица добив, фотосинтеза, имунитет, студоустойчивост 1 - 2 пъти 0,300 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК през пролетта от начало на вегетация до начало на цъфтеж
Рапица Засилване защитните сили на растението, ревитализация 1 – 3 пъти 0,400- 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 4-ти лист
Рапица Усвояване на азот, маслено съдържание, качество на листото, зимоустойчивост 1 – 3 пъти 0,200 – 0,300 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 4-ти лист
Слънчоглед Засилване защитните сили на растението, ревитализация 1 – 2 пъти 0,400 – 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 4-ти лист
Слънчоглед Усвояване на азот, качество на листото, повече жизненост (напр. при студ), маслено съдържание 1 – 2 пъти 0,200 – 0,300 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 4-ти лист
Слънчоглед добив, фотосинтеза, имунитет 0,300 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 4-ти лист
Захарно цвекло добив, фотосинтеза, имунитет 1 - 2 пъти 0,200 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 6-ти лист
Захарно цвекло Усвояване на азот, засилване на защитните сили на растението, ревитализация 2 – 3 пъти 0,400 – 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 6-ти лист
Ягоди фотосинтеза, възстановяване, имунитет 2 – 4 пъти 0,400 – 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от завръз на плодове
Ягоди фотосинтеза, възстановяване, имунитет 2 - 3 пъти 0,400 - 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК завръз на плодове до беритба
Семкови плодове фотосинтеза, възстановяване, имунитет 2 – 4 пъти 0,400 – 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК след прецъфтяване (при склонни към ръжда сортове, едва от големина на орех)
Семкови плодове фотосинтеза, възстановяване, имунитет 3 - 4 пъти 0,400 - 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК след прецъфтяване (при склонни към ръжда сортове, едва от големина на орех)
Костилкови плодове фотосинтеза, възстановяване, имунитет 2 – 4 пъти 0,400 – 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от завръз на плодове
Костилкови плодове фотосинтеза, възстановяване, имунитет 2 - 3 пъти 0,400 - 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК завръз на плодове до беритба
Храстовидни плодове фотосинтеза, възстановяване, имунитет 2 – 4 пъти 0,400 – 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от завръз на плодове
Храстовидни плодове фотосинтеза, възстановяване, имунитет 2 - 3 пъти 0,400 - 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК завръз на плодове до беритба
Десертно грозде фотосинтеза, възстановяване, имунитет 2 – 4 пъти 0,400 – 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК видими леторасти
Десертно грозде фотосинтеза, възстановяване, имунитет 2 - 3 пъти 0,400 - 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК видими леторасти
Винено грозде фотосинтеза, възстановяване, имунитет 2 – 4 пъти 0,400 – 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК видими леторасти
Винено грозде фотосинтеза, възстановяване, имунитет 2 - 3 пъти 0,400 - 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК видими леторасти
Зеленчуци Усвояване на азот, качество на листото, повече жизненост (напр. при студ) 2 – 4 пъти 0,200 – 0,300 л.дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК при достатъчно развита листна маса
Зеленчуци Засилване защитните сили на растението, ревитализация 2 – 4 пъти 0,400 – 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК при достатъчно развита листна маса
Зеленчуци добив, фотосинтеза, качество, имунитет 1 - 2 пъти 0,300 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК при достатъчно развита листна маса
Цитрусови култури фотосинтеза, възстановяване, имунитет 2 – 4 пъти 0,400 – 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от завръз на плодове
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки Качество на листото, усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ), маслено съдържание 2 – 4 пъти 0,200 – 0,300 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК при достатъчно развита листна маса
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки Засилване защитните сили на растението, ревитализация 2 – 4 пъти 0,400 - 0,600 л /дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК при достатъчно развита листна маса
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки цвят на листото, добив, качество, устойчивост 1 - 2 пъти 0,150 - 0,300 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК при достатъчно развита листна маса
Хмел Усвояване на азот, ревитализация, зимоустойчивост, засилване защитните сили на растението 2 – 4 пъти 0,400 – 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК 0,5 м височина до беритба
Тютюн Усвояване на азот, засилване на защитните сили на растението, ревитализация 1 – 3 пъти 0,400 – 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 4-ти лист
Коледни дръвчета Качество на игличките, фотосинтетичен капацитет 2 – 3 пъти 0,200 – 0,400 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от разлистване
Коледни дръвчета качество на игличките, фотосинтеза 2 - 3 пъти 0,200 - 0,300 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от разлистване
Тревни настилки качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза, устойчивост при презимуване 2 – 5 пъти 0,200 – 0,400 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК по време на вегетационния период
Тревни настилки устойчивост срещу болести 2 - 4 пъти 0,400 - 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК (при листно торене в най-малко 20 литра вода) при необходимост
Ядки фотосинтеза, възстановяване, имунитет 2 – 4 пъти 0,400 – 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от завръз на плодове
Памук Усвояване на азот, ревитализация, зимоустойчивост, засилване защитните сили на растението 2 – 4 пъти 0,400 – 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 4-ти лист
Ориз Качество на зърното, усвояване на азот, повече жизненост 1 – 3 пъти 0,200 – 0,300 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 3-ти лист
Ориз Засилване защитните сили на растението, ревитализация 1 – 3 пъти 0,400 – 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 3-ти лист