bg
Merkliste Icon 0

ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК

отбележете PDF

Продукт

ЕО-ТОР
Течна смес на микроелементи с мед (Cu) и манган (Mn)


Хранително вещество:
2,4 % обща мед (Cu) 40 гр/л ,
9,6 % общ манган (Mn) 150 гр/л

Допълнително се съдържат: 36 % елементарна сяра (570 гр/л S)


Плътност: 1,58


рН-стойност: 7,0 - 8,0


Цвят: зелен


Съхранение

Нашите продукти са изследвани на температури от  -10 °C до +45 °C и безпроблемно могат да се съхраняват при тези температури. Кристалите, които може да се образуват от студа, се разтварят при по-висока температура. За оптимално съхранение на нашите продукти препоръчваме да се пазят от замръзване и съхраняват от +5 °C и нагоре. 

Смесимост

ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК се смесва с общоприетите препарати за растителна защита. Тъй като не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими , за всеки случай е необходима смесителна проба с малки количества от предвидените за пръскането продукти. При смеси с листни торове и ПРЗ, резервоара на пръскачката  да пълни 2/3 с вода и продуктите да се добавят поотделно. ВИТАЛoСol® ГОЛД СК да се прибавя като последен компонент. Да се пръска веднага при непрекъснато разбъркване.

Активно вещество на продукта

Мед и манган са слабо налични: при хумусни, песъчливи, рохкави почви, при висока pH-стойност, при суша или при студ и влага.

Недостигът на мед се проявява чрез усукан флагов лист и усукани по-млади листа, спираловидно увиснали върхове на листата, (частично) празни метлици/класове, лошо зърнообразуване, набити растения. Особено при овес, пшеница и ечемик; ръж и тритикале са по-слабо чувствителни.

Недостигът на манган се изразява чрез пожълтяване на листата, черни точки върху листото, светло зелени мраморни петна между главните артерии , влошено качество.

Сярата е слабо налична при кисели почви, леки или песъчливи почви, при ниско съдържание на хумус, при лошо проветрени почви.

Недостигът на

сяра се изразява чрез сиви/жълти мраморни петна на по-младите листа, набит растеж, бледожълти цветове, забавено узряване и намалено маслено съдържание при маслодайни.

Препоръки за употреба

Култура Цел/проблем Препоръка Момент на приложение
При всички култури за снабдяване с манган, мед и сяра 0,150 - 0,300 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК (при листното торене в най-малко 20 литра вода) при необходимост
При всички култури устойчивост срещу болести 0,400 - 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК (при листното торене в най-малко 20 литра вода) при необходимост
При всички култури Nährstoffversorgung, Förderung der pflanzeneignen Abwehrkräfte und Stoffwechselvorgänge, Blattqualität, Stärkung der Stresstoleranz und der schwefelinduzierten Resistenz. 4 - 6 l/ha ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК (Zur Blattdüngung in mindestens 200 l Wasser) при необходимост
При всички култури Nährstoffversorgung mit Schwefel, Mangan, Kupfer, Ertrag, Robustheit, Wasserhaushalt, N-Effizienz, Photosyntheseleistung 2 - 3 l/ha ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК (Zur Blattdüngung in mindestens 200 l Wasser) при необходимост
При всички култури Saatgutbeizung 0,1 - 0,4 l/dt ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК към третирането на посевния материал
Житни култури добив, усвояване на азот, фотосинтеза, устойчивост при презимуване 0,150 - 0,300 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК (препоръка за есеннo-житни култури) през есента от 3-ти лист
Житни култури съдържание на протеин и качество на зърното, добив, усвояване на азот 0,150 - 0,300 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК (препоръка за есенно-житни култури) от изкласяване
Житни култури братене, добив, усвояване на азот, устойчивост 0,150 - 0,300 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК (препоръка за есенно-житни култури) през пролетта от начало на вегетация
Житни култури братене, добив, усвояване на азот, устойчивост 2 пъти 0,150 - 0,300 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК (препоръка за пролетни житни култури) от 3-ти лист
Житни култури Nährstoffversorgung, Proteingehalt und Kornqualität, Winterhärte 1 - 3 mal 2 - 3 l/ha ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 3-ти лист
Житни култури Förderung der pflanzeneigenen Abwehrkräfte, Revitalisierung 1 - 3 mal 4 - 6 l/ha ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 3-ти лист
Пасища и ливади Blattqualität, N-Effizienz, Photosyntheseleistung, Winterhärte, Energiegehalt 2 - 5 mal 2 - 4 l/ha ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК по време на вегетационния период
Пасища и ливади качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза, устойчивост при презимуване 2 - 5 пъти 0,200 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК по време на вегетационния период
Картофи Förderung der pflanzeneigenen Abwehrkräfte, Revitalisierung 2 - 4 mal 4 - 6 l/ha ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от началото на оформяне на реда
Картофи качество на кората, имунитет 1 - 2 пъти 0,200 - 0,300 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от началото на оформяне на реда
Картофи Blattqualität, N-Effizienz, Schalenqualität 2 - 4 mal 2 - 3 l/ha ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 6-ти лист
Бобови култури фотосинтеза, резистентност, устойчивост при презимуване 1 - 2 пъти 0,150 - 0,300 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 6-ти лист
Бобови култури Förderung der pflanzeneigenen Abwehrkräfte, Revitalisierung 1 - 2 mal 4 - 6 l/ha ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 6-ти лист
Бобови култури Blattqualiät, N-Effizienz, mehr Vitalität (z.B. bei Kälte), Energiegehalt 1 - 2 mal 2 - 3 l/ha ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 6-ти лист
Царевица добив, фотосинтеза, имунитет 0,200 - 0,300 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 4-ти лист
Царевица Förderung der pflanzeneigenen Abwehrkräfte, Revitalisierung 1 - 2 mal 4 - 6 l/ha ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 4-ти лист
Царевица Blattqualität, N-Effizienz, mehr Vitalität (z.B. bei Kälte), Proteingehalt 1 - 2 mal 2 - 3 l/ha ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 4-ти лист
Рапица добив, фотосинтеза, имунитет, студоустойчивост 0,300 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК през есента от 4-ти лист
Рапица Förderung der pflanzeneigenen Abwehrkräfte, Revitalisierung 1 - 3 mal 4 - 6 l/ha ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 4-ти лист
Рапица N-Effizienz, Ölgehalt, Blattqualität, Winterhärte 1 - 3 mal 2 - 3 l/ha ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 4-ти лист
Рапица добив, фотосинтеза, имунитет, студоустойчивост 1 - 2 пъти 0,300 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК през пролетта от начало на вегетация до начало на цъфтеж
Слънчоглед Förderung der pflanzeneigenen Abwehrkräfte, Revitalisierung 1 - 2 mal 4 - 6 l/ha ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 4-ти лист
Слънчоглед N-Effizienz, Blattqualität, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte), Ölertrag 1 - 2 mal 2 - 3 l/ha ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 4-ти лист
Слънчоглед добив, фотосинтеза, имунитет 0,300 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 4-ти лист
Захарно цвекло добив, фотосинтеза, имунитет 1 - 2 пъти 0,200 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 6-ти лист
Захарно цвекло N-Effizienz, Förderung der pflanzeneigenen Abwehrkräfte, Revitalisierung 2 - 3 mal 4 - 6 l/ha ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 6-ти лист
Ягоди фотосинтеза, възстановяване, имунитет 2 - 4 mal 4 - 6 l/ha ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от завръз на плодове
Ягоди фотосинтеза, възстановяване, имунитет 2 - 3 пъти 0,400 - 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК завръз на плодове до беритба
Семкови плодове фотосинтеза, възстановяване, имунитет 3 - 4 пъти 0,400 - 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК след прецъфтяване (при склонни към ръжда сортове, едва от големина на орех)
Семкови плодове фотосинтеза, възстановяване, имунитет 2 - 4 mal 4 - 6 l/ha ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК след прецъфтяване (при склонни към ръжда сортове, едва от големина на орех)
Костилкови плодове фотосинтеза, възстановяване, имунитет 2 - 3 пъти 0,400 - 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК завръз на плодове до беритба
Костилкови плодове фотосинтеза, възстановяване, имунитет 2 - 4 mal 4 - 6 l/ha ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от завръз на плодове
Храстовидни плодове фотосинтеза, възстановяване, имунитет 2 - 3 пъти 0,400 - 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК завръз на плодове до беритба
Храстовидни плодове фотосинтеза, възстановяване, имунитет 2 - 4 mal 4 - 6 l/ha ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от завръз на плодове
Десертно грозде фотосинтеза, възстановяване, имунитет 2 - 4 mal 4 - 6 l/ha ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК видими леторасти
Десертно грозде фотосинтеза, възстановяване, имунитет 2 - 3 пъти 0,400 - 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК видими леторасти
Винено грозде фотосинтеза, възстановяване, имунитет 2 - 3 пъти 0,400 - 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК видими леторасти
Винено грозде фотосинтеза, възстановяване, имунитет 2 - 4 mal 4 - 6 l/ha ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК видими леторасти
Зеленчуци добив, фотосинтеза, качество, имунитет 1 - 2 пъти 0,300 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК при достатъчно развита листна маса
Зеленчуци Förderung der pflanzeneigenen Abwehrkräfte, Revitalisierung 2 - 4 mal 4 - 6 l/ha ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК при достатъчно развита листна маса
Зеленчуци N-Effizienz, Blattqualität, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte) 2 - 4 mal 2 - 3 l/ha ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК при достатъчно развита листна маса
Цитрусови култури фотосинтеза, възстановяване, имунитет 2 - 4 mal 4 - 6 l/ha ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от завръз на плодове
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки Blattqualität, N-Effizienz, mehr Vitalität (z.B. bei Kälte), Ölgehalt 2 - 4 mal 2 - 3 l/ha ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК при достатъчно развита листна маса
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки Förderung der pflanzeneigenen Abwehrkräfte, Revitalisierung 2 - 4 mal 4 - 6 l/ha ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК при достатъчно развита листна маса
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки цвят на листото, добив, качество, устойчивост 1 - 2 пъти 0,150 - 0,300 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК при достатъчно развита листна маса
Хмел N-Effizienz, Revitalisierung, Winterhärte, Förderung, der pflanzeneigenen Abwehrkräfte 2 - 4 mal 4 - 6 l/ha ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК 0,5 m Wuchshöhe bis Ernte
Тютюн N-Effizienz, Förderung der pflanzeneigenen Abwehrkräfte, Revitalisierung 1 - 3 mal 4 - 6 l/ha ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 4-ти лист
Разсадник Photosyntheseleistung, Revitalisierung, Förderung der pflanzeneigenen Abwehrkräfte 2 - 4 mal 4 - 6 l/ha ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК при необходимост
Разсадник фотосинтеза, възстановяване, имунитет 2 - 3 пъти 0,400 - 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК при необходимост
Коледни дръвчета Nadelqualiät, Photosyntheseleistung 2 - 3 mal 2 - 4 l/ha ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от разлистване
Коледни дръвчета качество на игличките, фотосинтеза 2 - 3 пъти 0,200 - 0,300 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от разлистване
Тревни настилки качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза, устойчивост при презимуване 2 - 5 mal 2 - 4 l/ha ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК по време на вегетационния период
Тревни настилки устойчивост срещу болести 2 - 4 пъти 0,400 - 0,600 л/дка ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК (при листно торене в най-малко 20 литра вода) при необходимост
Nüsse фотосинтеза, възстановяване, имунитет 2 - 4 mal 4 - 6 l/ha ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от завръз на плодове
Baumwolle N-Effizienz, Revitalisierung, Winterhärte, Förderung, der pflanzeneigenen Abwehrkräfte 2 - 4 mal 4 - 6 l/ha ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 4-ти лист
Reis Kornqualität, N-Effizienz, mehr Vitalität 1 - 3 mal 2 - 3 l/ha ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 3-ти лист
Reis Förderung der pflanzeneigenen Abwehrkräfte, Revitalisierung 1 - 3 mal 4 - 6 l/ha ВИТАЛoСoл® ГОЛД СК от 3-ти лист