Skip to the navigation Skip to the content
Bodenmessgerät zur Ermittlung des pH-Werts im Boden wird in den Boden gesteckt, kleine Pflänzchen im Hintergrund zu erkennen
Swing

Азот (N)

За какво е важен азота?

 • всички процеси в растежа и развитието на растението
 • синтеза на аминокиселините
 • синтез на нуклеиновите киселини протеини, коензими
 • хлорофилна синтеза
 • растителни фитохормони

Азот в почвата

Азотът се намира  в горния слой на почвата, като заема около 95%. В изграждането на растителния организъм той заема четвърто място след въглерода, кислорода и водорода - около 4.3% от сухото вещество. Влиза в състава на всички белтъчни съединения, аминокиселините, нуклеиновите киселини, фосфатидите, хлорофила, някои алкалоиди и глюкозиди.

Поради особените биохимични и химични свойства на този елемент, в повечето случаи почвите са слабо запасени с усвоими азотни форми. Непосредствена азотна храна за растенията са амоиевите и нитратните форми на азота в почвата. В растенията те се подлагат на сложен метаболизъм. Основните процеси на превръщане на азотните съединения в почвата са азотофиксация, амонификация, нитрификация и денитрификация. Наличието на азот в почвата зависи от климатичните условия, вегетационен период, състояние на почва, и предприетите мерки от земеделския производител.

Азот в растенията

Азотът е градивен елемент в процесите на фотосинтезата като стимулира растежа и производството на протеин. Важното значение на азота се изразява в количеството на основните компоненти на дезоксирибонуклеиновата киселина и хлорофила под формата на сухо вещество от 2-6%, или средно 1.5%. Приема на азот се осъществява под формата на амониеви или нитратни соли.

Кога настъпва недостиг на азот?

 • ниски или високи pH-показатели
 • песъчливи или леки почви (отмиване)
 • ниско съдържание на хумус
 • суша
 • силни валежи (отмиване) или прекомерно напояване
 • захранване с високо количество органични вещества (като напр. слама)
 • бързо растящи култури
Back